DSV skal etablere seg på Vestby Næringspark Øst, med terminal og logistikkbygg på 55.700 kvadratmeter.
Etter salget til DSV har Ferd Eiendom ytterligere ca 100 mål på eiendommen som også opparbeides ferdig nå i høst. Totalt kan det bygges ca 50.000 kvm lagerbygg på den gjenværende delen og arealene markedsføres nå for andre leietakere.
I tillegg til tomten på Vestby eier Ferd Eiendom alene eller sammen med partnere lager/logistikk-tomter på Mastemyr i Oppegård, Måna i Frogn og på Gardermoen Næringspark i Ullensaker på til sammen over 1.000 daa.