Brynjulfsen kan fortelle at området Storo/Nydalen har vært på radaren lenge. Blant annet fordi området knyttes sammen av to gode kollektive knutepunkt. For oss som driver med bærekraftig byutvikling, er dette et viktig kriterium, sier han. Storo/Nydalen er definert som et utviklingsområde og Ferd Eiendom har som intensjon å svare opp kommunens føringer om høy utnyttelse og bymessige kvaliteter.

Området er moderne og urbant. Det har en god variasjon av ulike formål og en god miks av ulike arbeidsplasser, sier investeringssjef Stian Andresen i Ferd Eiendom. Han har gode erfaringer fra lignende transaksjoner i området da han i 2013 var ansvarlig for kjøp og utviklingen av naboeiendommen Workplace Oo i Vitaminveien 4.

«Spot on»

Eiendommen befinner seg godt plassert i vårt definerte hjemmemarked og er «spot on» i vår strategi om utvikling av nye og moderne arbeidsplasser i nærheten av høyverdige kollektivknutepunkter, fortsetter Brynjulfsen. Tomten er på nærmere 4 000 m² og med dagens begrensninger på byggehøyder vil prosjektet tilføre nye 16-18 000 m². Ferd Eiendom vil snarest starte opp detaljregulering parallelt med at eiendommen leies ut til Circle K for sin bensinstasjonsvirksomhet.