Swix­senteret like nord for Lillehammer sentrum er blitt et landemerke for reisende som passerer byen på E6, etter at den karakteristiske bygningen på nærmere ti tusen kvadratmeter sto ferdig for tre år siden. Nå reises et tilbygg på ytterligere 5100 kvadratmeter – dette for å gi plass til en effektiv og fremtidsrettet lagerfunksjon for Brav Norway AS, selskapet bak de kjente merkevarene Swix, Ulvang, Toko, Lundhags, Helsport, Hard Rocx, Original og Skisporet.no.

Tett samarbeid
– Vi står for selve bygget, mens Brav er ansvarlig for innredningen av det delvis automatiserte lageret med en tilhørende mesaninetasje der de manuelle leddene i pakkeprosessen skal foregå, forteller Sigurd Ødegård, prosjektsjef i Ferd Eiendom, til Ferdmagasinet. – Det er imidlertid så mange berøringspunkter mellom bygg og innredning at det er nødvendig med tett og løpende samarbeid underveis, supplerer Torbjørn Haugen, driftsleder i Brav og ansvarlig for Bravs del av prosjektet.

Varehandel i endring
Haugen kan fortelle om god vekst i omsetningen, men hovedårsaken til at det er nødvendig med en dobling av lagerkapasiteten etter bare tre år er likevel de store endringene som varehandelen er inne i. Det skjer en rask utvikling mot at varelevering skjer direkte til hver enkelt butikk, også innenfor de store kjedene. Og salget til sluttbruker via Bravs nettbutikker forventes å øke kraftig i årene fremover.

– Begge disse utviklingstrekkene betyr at funksjoner som lagerhold, vareplukking og pakking blir mer krevende for oss, og samtidig viktigere for konkurranseevnen. Det nye anlegget vil øke produktiviteten kraftig, med heiser, roboter og automatikk vil hver lagermedarbeider kunne pakke opptil syv ganger så mye som i dag, sier Torbjørn Haugen.

Særpreget videreføres
I først omgang blir rundt halvparten av det nye lageret automatisert. Den resterende delen har manuelle pakkelinjer, men kan automatiseres etter hvert som det oppstår behov.

– Det arkitektoniske spillet og særpreget fra den første bygningen blir videreført i tilbygget, begge er forøvrig tegnet av Arcasa arkitekter, understreker Sigurd Ødegård, som legger til at tilbygget er innflyttingsklart 1. juni neste år, ni måneder etter at A Bygg Entreprenør satte spaden i jorden.

Og om Swix Sport nå heter Brav, så er det likevel ikke snakk om å endre navn på Swix­senteret. Det er blitt en del av Lillehammers identitet, med opplevelser som både tilreisende og byens egne innbyggere har lært å sette pris på.

Swix Lillehammer –  Illustrasjon Arcasa arkitekter

Les hele saken i Ferdmagasinet