gil-Andre Mortensen i Vedal og Jorunn Grøntveit fra Ferd Eiendom

Forfatter: Ferd, ved Signe Marie Sørensen.
Ønsker innspill: Egil-Andre Mortensen i Vedal og Jorunn Grøntveit fra Ferd Eiendom er spente på
hvilke tanker og ideer Osloboerne har for den gjeve tomten i Vika.
Foto: Oda Hveem.

Trekanttomten

Ferd Eiendom og Vedal har høye ambisjoner for sitt felles eierskap til tomten, og ønsker å utvikle et prosjekt som skaper stolthet for både eiere og byens befolkning. Foto: Oda Hveem.

Mens planlegging og reguleringsprosess pågår, ønsker eierne å etablere midlertidige tiltak på tomten i påvente av utbygging.

–  Vi ønsker å skape engasjement og aktivitet for innbyggere, brukere og besøkende. I den forbindelse, er vi svært interesserte i å få innspill og idéer som kan inngå i vår planlegging av midlertidig tiltak på denne sentrale tomten, sier Jorunn Grøntveit, direktør for Næring og Byutvikling i Ferd Eiendom.

Hun oppfordrer alle interesserte til å sende sine innspill på nettstedet opprettet til nettopp dette formålet, medvirk-trekanttomten.no.

Trekanttomten

Behovskartlegging for Vika og Aker Brygge

Ferd Eiendom og Vedal har engasjert LÉVA Urban design til å bistå med sosiokulturelle analyser og gjennomføre en bred medvirkningsprosess for de midlertidige tiltakene. LÉVA Urban Design jobber kunnskapsbasert med kartlegging og har svært høy kompetanse på medvirkningsprosesser i komplekse områder, ifølge Grøntveit.

–  Ved å åpne opp prosessen tidlig og innhente et solid kunnskapsgrunnlag som ikke bare er basert på tekniske, fysiske og økonomiske forhold, men også sosiale forhold, vil man kunne få informasjon som man bør hensynta gjennom utviklingen, sier Grøntveit og legger til at dersom man gjennomfører en god prosess rundt dette tidlig, legger man samtidig et godt grunnlag for attraktivt og stedstilpasset prosjekt som vil fungere på permanent basis.

–  Med godt fundament i bunn, får vi dermed en mer smidig og positiv planleggingsproses.

Se også hvordan det jobbes med medvirkning på Marienlyst for nye Lyst.

Høye ambisjoner for Trekanttomten

Tomtearealet skal dermed benyttes til aktuelle prosjekter knyttet til medvirkning og midlertidige tiltak, med ønske om å skape engasjement og tilbud for innbyggere, brukere og besøkende.

–  I den forbindelse, er vi altså svært interesserte i å få innspill og idéer som kan inngå i vår planlegging av midlertidig aktivitet, understreker hun.

Ferd Eiendom og Vedal har uttalt at ambisjonen er å levere i toppsjiktet når det kommer til alt fra prosess og arkitektur, til miljø og kvalitet. For å sikre at eiendommen står til forventningene, er det mange faktorer som spiller inn.

–  En god medvirkningsprosess med aktiviteter som dette, vil hjelpe oss med å sikre en bærekraftig byutvikling, hvor både miljømessige og sosiokulturelle aspekter er ivaretatt.

Meld inn egne innspill og ideer her, eller stem frem andre forslag.

Byrom med grønn profil

Ved vurderingen av de ulike tiltakene vil det være viktig at aktiviteten lar seg realisere. I tillegg vil det naturligvis være et pluss om tiltaket svarer godt på Ferds verdier og bærekraftsmål.

–  En kombinasjon av sosialt entreprenørskap, fokus på mangfold i brukergrupper og grønn profil vil være innertier.

På lengre sikt er målsettingen for eiendommen å utvikle et næringsbygg som møter fremtidens behov og bidrar til å forsterke stedets kvaliteter.

–  Vi er sikre på at de tiltakene og prosessene vi har dratt i gang allerede nå vil bidra til å nå også de langsiktige målsettingene, avslutter Grøntveit.