Rema 1000 har siden tidlig 90-tallet hatt sitt sentrallager for Østlandet på Snipetjernveien 3 og 9 på Regnbuen i Follo Kommune. 1. april 2020 flytter Rema til sitt nye lager på Vinterbro.

Utleiearbeidet etter Rema er godt i gang.  Det er inngått leieavtale med Brødrene Dahl om å leie 7.300 kvm av disse lokalene med innflytting i Q3 2020. Brødrene Dahl har sitt hovedlager i naboeiendommen.

Det skal gjennomføres vedlikehold og oppgraderinger i hele eiendommen, og øvrige lokaler vil kunne være ledige for nye leietakere fra september 2020. Eiendommene består av til sammen ca 26.000 kvm lagerlokaler.