UTEBINGO: På scenen er det både konserter og utebingo i friluft

Forfatter: Ferd, ved Julie Remen Midtgarden (Storm samfunn)
Foto: Privat

Gjentar suksessen

De siste to somrene har 3KT holdt åpent med serveringstilbud, kulturarrangementer og leke- og oppholdsområder. Tilbudet har vært en stor suksess. I fjor var over 16 000 personer innom og det var mer enn 80 ulike arrangementer.

Det er Flott gjort som driver stedet for Ferd Eiendom. De sørger for et rikt og variert program også denne sesongen med alt fra bruktmarked og morgenyoga til utekino og barnedisco.

– Vi har fått veldig mange gode tilbakemeldinger om at et avslappet sommersted med musikk, scene, sport, utekinoer, markeder, mat og drikke for ulike aldre fungerer, forteller Camilla Krogh, administrerende direktør i Ferd Eiendom.

POPULÆRT SOMMERSTED: Utekino på 3KT har vært en stor suksess med mange besøkende. Foto: Privat

Åpner tomten for å lære

Bakgrunnen for at Ferd Eiendom bruker tomten så aktivt før byggestart, er et ønske om å lære.

Krogh utdyper: – Når vi sier at vi har høye sosiale ambisjoner for prosjektet, betyr det at vi vil gjøre bygulvet inkluderende og tilgjengelig for flere enn brukerne av bygget. Da må vi drive aktiv medvirkning i forkant for å finne ut hva folk faktisk vil bruke.

Til nå har Ferd Eiendom involvert brukerne av 3KT gjennom arrangementer og en digital spørreundersøkelse. Denne sesongen skal arkitekt og LEVA sitte i Ferdhuset faste dager i uken for å snakke med ulike målgrupper.

– Det var innsikt fra den digitale spørreundersøkelsen som gjorde at området ble slik det er i dag, forteller hun.

I tillegg til å snakke med folk tester Ferd Eiendom ut ulike tilbud for å finne ut hva som vil fungere på bygulvet når tomten er ferdig utviklet.

– Strukturen og oppbyggingen av bygulvet har fungert litt annerledes enn vi tenkte i starten. Nå skal vi jobbe videre og vurdere hvordan de ulike behovene på bygulvet kan svares opp, sier Krogh.

3KT: Velkommen til 3KT. Foto: Privat

AVSLAPPET STEMNING: Slå deg ned og kos deg sammen med gode venner på 3KT. Foto: Privat

Kunst til stor begeistring

I år er kunst et nytt tilskudd på 3KT, til stor begeistring fra publikum. To slående fotoserier av den norske kunstneren Jo Bentdal kan sees på byggegjerdene langs Dokkveien og Munkedamsveien. Utstillingen er en del av Ferds ambisjon om å gjøre kunsten mer tilgjengelig for folk.

KUNST FOR ALLE: På byggegjerdene langs Munkedamsveien henger en fotoutstilling av den norske kunstneren Jo Bentdal. Foto: Privat

– I Ferd har vi ressurser, kompetanse og interesse for kunst. Gjennom byutviklingsprosjektene våre kan vi vise frem kunst på nye måter, utdyper hun.

Krogh avslører at dette kunstprosjektet ikke er det siste vi får se fra Ferd Eiendom.

– Vi er fortsatt i en tidlig fase og vet ikke nøyaktig hvordan vi skal gå frem. Vårt første eksperiment er på 3KT. Dette tror vi blir lekent, levende og inkluderende. Noe blir midlertidig, noe blir kanskje permanent? Reisen har vi akkurat startet og det vil kommer mer, det kan jeg love, avslutter hun.

Hele sommerens program: https://www.3kt.no/program.