Shutterstock foto

– Det har vært et veldig fruktbart samarbeid med Ferd AS. Vi har gjort gode investeringer sammen, utviklet flotte selskaper og skapt verdier. Det har vært gode diskusjoner om veien videre, og vi på teamet er veldig takknemlige overfor Ferd som lar oss få mulighet til å ta over kontrollen for den videre fremtiden til Broodstock, sier Managing Partner Jan Erik Løvik.

Ferd har vært investor i Broodstock Capital siden etableringen i 2016, og gjennom de siste årene har selskapet skapt betydelige verdier gjennom investeringer i viktige leverandører til sjømatnæringen. Siden dagens struktur ble satt i 2020 har investeringene gitt Ferd en solid årlig avkastning.

– Broodstock Capital har vært en fin reise for Ferd, og vi er stolte av de selskapene vi har utviklet sammen. Vi har også realisert store verdier, og etter at vi solgte Åkerblå i 2023 og Maritech i starten av 2024, var det naturlig å ta en prat om veien videre. Ferd vil nå samle sine investeringer i sjømat rundt færre og større direkteinvesteringer. Ferd ønsker teamet i Broodstock lykke til videre, sier Kristian Eikre, som er co-head i Ferd Capital.

Broodstock Capital vil videreføre kjerneaktiviteten mot investeringer i selskaper som bidrar til en bærekraftig industrialisering av sjømatindustrien.

– Hypotesen vår fra etableringen av Broodstock står seg fortsatt. Industrialiseringen av sjømatnæringen er fortsatt i en tidlig fase, og den må være bærekraftig. Norge har en lederposisjon, men det er fortsatt mye som skal skje og det vil skape muligheter for aktive eiere.

– Vi har funnet vår plass og kommer til å fortsette videre som vi har gjort de siste åtte årene. Vi skal finne flinke folk og selskaper, investere som ydmyke partnere og bidra til å utvikle disse selskapene, sier Managing Partner Jan Erik Løvik.

Fakta om transaksjonen

  • Forvaltningsteamet, som består av Jan Erik Løvik, Håkon Aglen Fredriksen, Pål Kristian Moe og Roar Øverås, kjøper ut Ferd og overtar kontrollen i Broodstock Capital
  • Broodstock viderefører eierskapet i VAQ AS og NP Innovation AB sammen med en ny investorgruppe
  • Ferds eierandel i norske Calanus AS vil bli forvaltet videre av Broodstock
  • Ferd overtar sin eierandel i det amerikanske teknologiselskapet CAI Software