På rekordtid har Laerdal Medical og Servi AS , utviklet en ny nød-respirator (pustemaskin) for intensiv- behandling av COVID-19 pasienter. Forsvarets Forskningsinstitutt og Edge Medical Technologies har også gitt viktige bidrag til prosjektet. Produktet er basert på Laerdal’s kjente puste-ballong. Det kan levere 100% oxygenanriket luft, har ventiler og alarmer som sikrer mot for høyt trykk, samt en  ventil  som kan stilles inn på ønsket mottrykk ved slutten av pasientens utånding for bedre lungefunksjon. En elektronisk drevet step-motor sørger for at en «kunstig hånd» klemmer sammen Laerdal-ballongen slik at den leverer eksakt ønsket pustevolum og pustetakt.

Etter at funksjonsprøver av produktet har vært vurdert og blitt anbefalt av kliniske eksperter ved universitetssykehusene i Stavanger og Oslo, samt av Forsvarets Forskningsinstitutt og Forsvarets Sanitet,  kunne statsminister Erna Solberg på en pressekonferanse i dag opplyse at norske helsemyndigheter i dag har satt 1,000 av disse apparatene i bestilling for hastelevering innen 1. juni. Dette vil føre til en dobling av antall respiratorer ved norske sykehus.

Apparatet er designet for sikker bruk, og for å lette opplæringen av nye kategorier helsepersonell til ved behov å assistere dagens personale på sykehusenes intensivavdelinger til ved behov å asistere med respirator behandling. Sammen med SAFER simuleringssenter utvikler Laerdal også et spesielt opplæringsprogram .

Den nye respiratoren er enklere i konstruksjon og rimeligere i anskaffelse enn mer tradisjonelle apparater. Nå settes alle kluter inn for å produsere de tusen første apparatene i løpet av få uker. Gjennom videre investeringer i mer kostnadseffektivt produksjonsopplegg sikter Laerdal og Servi i neste omgang mot å kunne gjøre apparatet enda rimeligere i anskaffelse, i håp om at det kan være til reell nytte for å møte et enda ukjent omfang av COVID-19 pandemien i mellom- og lavinntektsland.