Forfatter: Ferd, ved Hans Gudmund Tvedt.
Ny katamaran: Fjord FSTR trafikkerer strekningen Kristiansand–Hirtshals i 37 knops fart, drevet frem av et maskineri på 51 495 hestekrefter. Skipet er 109 meter langt, 60,5 meter bredt – og har plass til 1 200 gjester og 404 biler. Foto: Fjord Line

– Til tross for en svært vanskelig tid for reiselivet har Fjord Line valgt å gjennomføre store investeringer for å kunne tilby bedre kundeopplevelser og mer bærekraftig transport for både passasjerer og gods.

Slik kommenterer Fjord Lines konsernsjef Brian Thorsted Hansen at rederiet nå har satt den nybygde katamaranen Fjord Line FSTR i drift. Skipet er skreddersydd for linjen Kristiansand–Hirtshals, og overtok etter HSC Fjord Cat, som etter tretten år hadde sin siste seiling i Fjord Lines tjeneste ved sesongavslutningen i fjor høst.

«Fjord Faster»

I likhet med forgjengeren ­ er også det nye skipet en katamaran, en skrogform som ofte benyttes for fartøyer som skal kunne holde høy hastighet. Og med sine 37 knop er da også Fjord FSTR i særklasse Norges raskeste utenlandsferge – slik navnet forteller: FSTR er en forkortet skrivemåte av «faster», og uttalt blir navnet «Fjord Faster».

Til tross for betydelig høyere tonnasje og kapasitet enn forgjengeren, så kan også det nye skipet gjøre unna overfarten mellom Hirtshals og Kristiansand på to timer og femten minutter, langt kortere tid enn noen annen fergeforbindelse mellom Norge og Danmark.

Komfort og lave utslipp

Brian Thorsted Hansen forteller at Fjord FSTR har flere innovative funksjoner og en ny og optimalisert skrogform. Dette gir en reduksjon på 32 prosent i CO2-utslipp per passasjerkilometer, og samtidig forbedrede sjøegenskaper når vind- og bølgeforhold blir krevende.

– Sammen med økt størrelse vil dette gi en betydelig bedring av gjestenes komfort og reiseopplevelse underveis over Skagerrak. Evnen til å takle tøffe værforhold vil dessuten gi bedre regularitet, understreker han.

Ny konsernsjef: Brian Thorsted Hansen overtok ledelsen av Fjord Line for et knapt halvår siden, men har lang fartstid som leder i internasjonal ferge- og passasjerskipsfart. Foto: Fjord Line

Større kapasitet, flere tilbud

Det nye skipet har plass til dobbelt så mange gjester som Fjord Cat, og er utstyrt med to bildekk som til sammen rommer 404 biler. Her finnes 16 ladestasjoner for elbiler og ladbare hybrider, noe Fjord FSTR er første norske passasjerferge som tilbyr.

Ombord finnes 16 ladestasjoner for elbiler og ladbare hybrider, noe Fjord FSTR er første norske passasjerferge som tilbyr. Foto: Fjord Line

Om bord kan gjestene velge mellom tre forskjellige serveringssteder – en bistro, en café og en lounge. Den siste betaler man litt ekstra for, men da er lett mat og drikke og fast sitteplass inkludert.

– Skipet har også et område innredet spesielt for barn. Og den velassorterte taxfree-butikken er nesten dobbel så stor som den gjestene kjenner fra Fjord Cat, forteller Thorsted Hansen.

Skipet har et område innredet spesielt for barn, og den velassorterte taxfree-butikken er nesten dobbel så stor som den gjestene kjenner fra Fjord Cat. Foto: Fjord Line

Han legger til at skipet i tillegg til økt kapasitet for passasjerer og personbiler også kan frakte flere trailere og andre tunge kjøretøyer.

– Dette styrker Fjord Line også på cargo-siden, og er et bidrag til å redusere belastningen på veinettet – i tråd med både Norges og EUs mål om at miljøvennlig sjøtransport skal overta mer av tungtrafikken, sier konsernsjefen.

Lang ferd hjem

Fjord FSTR er bygget ved den australskbaserte globale skipsbyggeren Austals verft på Filipinene.

– Sjøsettingen var 7. februar, og etter tekniske prøver og inspeksjoner overtok vi skipet snaue tre uker senere. Så begynte seilasen fra Filipinene til hjemmehavnen i Hirtshals, en meget lang og variert strekning der skipets fartsressurser virkelig kom til nytte, forteller Brian Thorsted Hansen, og legger til at alle systemer om bord innfridde forventningene. Eneste kalamitet underveis var en åtte dagers forsinkelse på grunn av stengningen av Suez-kanalen i mars, etter at containerskipet Ever Green gikk på grunn og blokkerte trafikken.

– Og det var stor stas og godt oppmøte på kaien da skipet seilte inn til Hirtshals 11. april, selv om smittevernsituasjonen gjorde at vi dessverre ikke kunne invitere publikum eller presse om bord, sier han.

Etter noen justeringsarbeider og klargjøring ble det så en vellykket prøvetur til Kristiansand 7. mai, også her med stort oppmøte av både notabiliteter og skuelystne ved fergeleiet.

Krevende sesongstart

– Etter at Fjord FSTR kom «hjem», arbeidet vi intenst for å gjøre alt klart til å motta gjester til sesongstarten 1. juni. Det måtte provianteres, mannskap måtte hentes tilbake fra permisjon eller nyansettes, og det var nødvendig å gjøre seg kjent med det nye skipet og å lære nye systemer og rutiner, forteller Thorsted Hansen – og legger til at prosessen var ekstra krevende fordi den måtte gjennomføres under stor usikkerhet om hvilke smittevernkrav og reiserestriksjoner norske og danske myndigheter ville gjøre gjeldende både ved sesongstart og i tiden etterpå.

– Likevel var det svært tilfredsstillende endelig igjen å få arbeide med det som er selve kjernen i virksomheten vår – å legge til rette for gode reiseopplevelser, både mellom Kristiansand og Hirtshals og på de øvrige linjene der vi har kunnet gjenoppta eller øke aktiviteten.

Nå krysser vi fingrene for at smittetallene holder seg lave og vaksinasjonsraten høy, slik at hverken Danmark, Norge eller Sverige trenger å innføre nye restriksjoner, sier Brian Thorsted Hansen.

Han understreker samtidig at Fjord Line er takknemlig for at norske myndigheter og politikere samvittighetsfullt har bidratt til å sikre levedyktige bedrifter og arbeidsplasser i en svært krevende tid, og at eierne har stilt opp med frisk egenkapital i to omganger, noe som igjen har åpnet for at långiverne ble med på en refinansiering.

Om bord kan gjestene velge mellom tre forskjellige serveringssteder – en bistro, en café og en lounge. Foto: Fjord Line

Lang fartstid

Selv har konsernsjefen svært solid erfaring fra passasjerfergebransjen. Fjord Line har han riktignok ledet bare gjennom et knapt halvår, men fra før har han 14 års fartstid fra lederstillinger i danske DFDS, sist som ansvarlig for hele passasjervirksomheten.

Men selv om Fjord Line har hovedkontor i Egersund, vil den nye sjefen fortsette å bo i Køge, noen mil syd for København.

– Bosted spiller mindre rolle for jobben jeg skal gjøre. Jeg kommer uansett til å dele tiden mellom kontorene i Sandefjord, Bergen, Hirtshals, Kristiansand og Egersund. Dessuten vil jeg tilbringe mye tid om bord på skipene. Det er på denne måten jeg best kan få kontakt med medarbeidere og kunder, og forståelse for hva som rører seg i konsernet og hvordan muligheter kan utnyttes og utfordringer takles, sier Brian Thorsted Hansen.

Fjord FSTR

 • Motorkapasitet: 51.495 hk
 • Fart: 37 knop
 • Lengde: 109 m
 • Bredde: 30,5 m
 • Maks antall passasjerer: 1200
 • Maks antall biler: 404
 • Overfartstid: 2 timer og 15 minutter
 • Bygget for Fjord Line ved Austals verft på Filipinene
 • Døpt i Kristiansand 4. juni 202

Brian Thorsted Hansen (52)

Stilling: Konsernsjef for Fjord Line

Tidligere erfaring: 14 år i lederstillinger i rederiet DFDS, sist som Vice President og ansvarlig for passasjertrafikken. Før dette erfaring fra bank og finans

Utdannelse: Markedsøkonom, internasjonal markedsføring fra Niels Brock Copenhagen Business College; Graduate Diploma i Business Administration, International Trade, fra Copenhagen Business School; videreutdannelse fra IMD Business School og fra DFDS’ interne topplederprogram

Bor: Køge på Øst-Sjælland

Sivilstatus: Gift med Lisa, sønnene Thomas (20) og Viktor (16)

Utenom jobb: Være sammen med familien, reise, spille golf


Godt rustet for fremtiden

Fjord Line er godt rustet til å gjenoppta virksomheten for fullt etter hvert som myndighetene opphever reiserestriksjonene – takket vær solid innsats og vilje til å ta ansvar hos ansatte, myndigheter, banker, långivere og eiere.

– Vi ser Fjord Line som et livskraftig selskap med alle forutsetninger for å komme sterkt tilbake etter hvert som pandemien ebber ut og vi får en normalisering. 2019 var et rekordår for rederiet både når det gjelder omsetning og resultat. Og bookingen for 2020 gikk strykende – til den bråstoppet 12. mars. Som annen internasjonal reiselivsvirksomhet ble Fjord Line hardt rammet av pandemien, sier Krisztina Horvath, Investment Professional i Ferd Capital. Sammen med kollegene Kristian Eikre og Tone Bjørnstad Hanstad har hun ansvaret for den løpende oppfølgningen av forretningsområdets eierandel på 44,6 i rederiet.

Horvath forteller at Fjord Line er sikret en finansiell plattform gjennom omfattende refinansieringer der både eiere og långivere har bidradd.

– I sum har eierne gått inn med 100 millioner kroner i frisk egenkapital. Långiverne har på sin side primært bidradd gjennom avdragsutsettelser, men også gjennom lettelser i lånebetingelsene, sier hun.

I tillegg har offentlige støtteordninger vært svært viktige, det samme har fleksibilitet og innsatsvilje fra medarbeidere og leverandører.

– Selv har Fjord Line gjennomført omfattende effektiviseringer og kostnadskutt. Det er også gjennomført smertefulle, men helt nødvendige bemanningsreduksjoner, understreker Krisztina Horvath.

Fjord Line AS

 • Norges nest største fergerederi i internasjonal passasjer- og godstrafikk mellom Norge, Sverige og Danmark, med en markedsandel på 21 prosent
 • Driver i tillegg til passasjertrafikk betydelig fraktvirksomhet med markedsandel på 25 prosent
 • Opererer fire skip på linjer mellom Norge og utlandet: Sandefjord–Strömstad, Bergen–Stavanger–Hirtshals, Langesund–Hirtshals, og i sommersesongen Kristiansand–Hirtshals
 • Fjord FSTR er Europas nyeste internasjonale ferge, og er med en overfartstid på 2 timer og 15 minutter raskeste forbindelse mellom Kristiansand og Hirtshals
 • MS Stavangerfjord og MS Bergensfjord er de første og største cruisefergene i verden med fremdriftsmaskineri som utelukkende drives av miljøvennlig flytende naturgass (LNG)
 • Transporterte i 2019 i overkant av 1,4 millioner passasjerer og 65 000 fraktenheter
 • Omsetning i 2019 1,6 milliarder kroner
 • Ferd Capital er nest største eier med en andel på 44,6 prosent
 • Hjemmeside: fjordline.com