Foto: Fredrik Ahlsen

«Finske Aidian har opparbeidet seg en ledende og global posisjon innen pasientnær diagnostikk. Selskapets instrumenter og tester er en viktig del av løsningen for å møte globale utfordringer knyttet til helse. Sammen med hovedeier Nordstjernan ønsker vi å videreutvikle selskapets posisjon som en ledende europeisk aktør innen pasientnær diagnostikk og analyse», sier CEO i Ferd, Morten Borge.

Tidligere i år ble det kjent at det svenske familiekontrollerte investeringsselskapet Nordstjernan kjøpte 100 % av aksjene i Aidian. Ferd kjøper nå 33% av aksjene og går dermed inn som medeier i Aidian.

«Vi er glade for å få med Ferd som partner i den videre utviklingen og vekstreisen av Aidian. Nordstjernan og Ferd har mange likheter gjennom at vi er familiekontrollerte selskaper som tenker langsiktig på våre investeringer», sier CEO i Nordstjernan, Peter Hofvenstam.

Partene er enige om at vilkårene for transaksjonen ikke publiseres.

Kontaktinformasjon:

Ferd AS:

Morten Borge, CEO

Tlf: +47 90169291

 

Nordstjernan AB:

Stefan Stern

Tlf::  +46 70 636 74 17