Elopak-kartong og bjellen fra Oslo Børs i forbindelse med børsnotering

Foto: Steffen Walstad

Det var historisk sus over begivenheten da Elopak ble tatt opp til notering. Ferds største og eldste selskap er det første Andresen-familien og Ferd tar på børs, og det var Marianne Andresen som svingte bjellen som markerer at handelen åpner. Hun er mor til Ferds hovedeier og styreleder Johan H. Andresen, og ektefellen til avdøde Johan H. Andresen sr, som i 1957 var den ene at Elopaks to grunnleggere.

BÆREKRAFTIG OG KLIMANØYTRALT
– Vi er stolte over den utviklingen Elopak har gjennomgått i Andresen-familiens og Ferds eie. Hardt arbeid, dyktige medarbeidere og støttende eiere har gjort selskapet til verdens tredje største produsent av kartongemballasje for flytende produkter, og globalt ledende på emballasje for fersktappet juice og melk. I dag er Elopak et av Norges mest internasjonale selskaper, med en bærekraftsprofil som gir stort potensial for videre global utvikling, sier Morten Borge, Ferds konsernsjef. Han legger til at Ferd har forventninger til den videre utviklingen, og derfor fortsetter som en stor og langsiktig eier.

Trond Solberg, Investment Professional og Co-Head i Ferd Capital, er imponert over Elopaks evne til innovasjon og omstilling. I dag kan selskapet levere hundre prosent klimanøytral emballasje, mens konsernet i seg selv er sertifisert klimanøytralt.

– Nå var imidlertid tiden moden for å hente inn større kapitalressurser gjennom en børsnotering. Dette med sikte på å oppnå en bredere aksjonærstruktur og finansiell fleksibilitet som kan utnyttes til videre vekst, sier Solberg. Sammen med kollegene Gustav Martinsen, Manuel Arbiol og Danjal Danjalsson har han hatt ansvaret for Ferds del av prosessen mot børsnotering, og ellers for den daglige oppfølgning av eierskapet i Elopak.

FINANSIELL STYRKE
Noteringen gjennomføres dels ved at Ferd selger en andel av sin tidligere beholdning på 99,7 prosent av Elopak-aksjene, dels ved at det er utstedt nye aksjer.

– Det siste innebærer at selskapet blir tilført rundt 500 millioner kroner i ny egenkapital. Med en aksjekurs på 28 kroner tilsvarer dette en markedsverdi for Elopak på 7,5 milliarder kroner, sier Solberg.

Han legger til at dette bidrar til å gi Elopak finansiell styrke til å befeste posisjonen i eksisterende markeder og til å ekspandere inn i nye, både geografisk og i form av flere kundekategorier.

– Den forsterkede kapitalbasen styrker også evnen til videre produktutvikling. Elopak har en av de større forsknings- og utviklingsavdelingene i norsk næringsliv, og har vist seg som den mest innovative aktøren i bransjen. Dette kan åpne for nye produkter for drikkevarer – men også for kartongbasert emballasje for andre produktkategorier der miljømessig bærekraft er viktig, sier Trond Solberg – som også forteller at Elopak allerede har slike kartonger på markedet, og er i full gang med å utvikle flere.

Les mer om Elopak, børsnoteringen samt selskapets planer fremover i sommerutgaven av Ferdmagasinet. Klikk her for å abonnere på Ferdmagasinet.