Komponenter og systemer innenfor hydraulikk og pneumatikk er Servi Groups viktigste produkter. Og med offshore-næringen og maritim sektor blant de største kundegruppene ble selskapet sterkt rammet av nedturen i olje- og gassbransjen – omsetningen falt fra 892 millioner kroner i 2014 til 537 millioner i 2017.

Siden har jo oljeprisene tatt seg opp og markedet bedret seg. Det har hjulpet godt, men en imponerende innsats fra medarbeiderne og den nye ledelsen har også vært avgjørende for å snu utviklingen i selskapet, sier Fredrik Bjørland, Investment Professional i Ferd Capital til Ferdmagasinet.

Omfattende omorganisering
Så har da også Tom-Arne Solhaug hatt hendene fulle siden han overtok som konsernsjef i august i fjor. I løpet av de åtte månedene han har ledet Servi Group har han gjennomført en omfattende omorganisering. Det gjelder både struktur, ansvarsforhold og arbeidsmåte.

Servi Group var preget av at konsernet er resultat av en rekke fusjoner av ganske ulike selskaper, de fleste små, og at dette hadde gitt et selskap bygget opp rundt lokasjoner. Nå har vi isteden fått en struktur basert på rendyrking av funksjoner, organisert i divisjoner på tvers av arbeidssteder, og ledet sentralt av en konsernledelse som forøvrig er slanket fra tretten til seks medlemmer, sier han.

Omorganiseringen innebar en betydelig omflytting av medarbeidere og personalansvar, og Solhaug nedla mye arbeid i å gjennomføre prosessen på en positiv måte – uten oppsigelser, samtidig som det ble mulig å øke omsetningen uten å ansette flere medarbeidere.

Godt volum, lønnsomhet må bedres
Nå kan den fortsatt ferske Servi-sjefen konstatere at salgsvirksomheten i konsernet går bra. Den ligger godt foran budsjett, markedsandelen øker innenfor viktige sektorer, og ved inngangen til 2019 var ordrereserven hundre millioner kroner større enn året før.

Det er imidlertid viktig å styrke Servi Groups lønnsomhet og konkurransekraft, sier Tom-Arne Solhaug, som ser konsernets sterke satsning på produktutvikling som avgjørende for å oppnå dette. Et resultat er at stadig flere av produktene nå blir basert på Servi Groups egenutviklede IT-teknologi, samtidig som mange av dem har en utpreget grønn profil:

Kravet om bærekraft og grønne løsninger betyr først og fremst nye muligheter . Dette er muligheter vi posisjonerer oss for å få maksimalt ut av, sier han.

Les hele saken i Ferdmagasinet