Fem barn som leker

Forfatter: Ferd, ved Anniken Grundt.
Skaper leseglede: Snart er det ikke bare norske barn som kan glede over en enklere vei til å kunne lese og skrive.
Foto: John Erik MA Galliano.

I dag finnes iMALs leseverktøy på 440 skoler i Norge. Selskapet har utviklet et analogt kartleggingsverktøy som fokuserer på individuell tilpasning av arbeidsoppgaver basert på elevenes bokstavkunnskaper. Regine Nagelhus, gründer og daglig leder, forteller at hensikten er å gi lærere en bedre oversikt over ferdighetsnivået til den enkelte elev.

– Vi har fått veldig gode tilbakemeldinger på dette kartleggingsverktøyet, spesielt fra lærerne, sier hun.

Digitaliserer læringsverktøyet

iMAL har fått midler av Innovasjon Norge til å digitalisere iMAL-kartleggingen og integrere den med iMALs digitale læremidler.

– Innovasjon Norge utfordret oss på å teste løsningen i ytterligere et marked. Den utfordringen tok vi. Målet er å ha fått et godt fotfeste i Sverige og tysktalende markeder innen fem år. I første omgang går prosjektet ut på å digitalisere kartleggingsverktøyet på norsk og svensk, forteller Nagelhus.

Dagens kartlegging gjøres på papir, og viser hvor mange bokstaver elevene kan. Å digitalisere verktøyet vil gi mange fordeler.

– Det vil blant annet gi lærerne større eierskap til historikken til hvert enkelt barn, i og med at alt vil lagres digitalt. Dette gjør det lettere å følge utvikling over tid, slik at man raskere kan iverksette tiltak ved behov, fortsetter hun.

Verktøyet vil også kunne drive datafangst og gjøre det mulig å hente ut statistikk på klasse-, skole- og kommunenivå.

Det digitale verktøyet sikrer tilpasset opplæring med tett oppfølging. Du kan lese mer om iMAL-metoden her.

Kvinne står foran barnetegning

Klar for skalering: Regine Nagelhus, gründer og daglig leder i iMAL gjør lese- og skriveopplæringen enklere for både lærere og elever. Foto: Line Larsen Wendel

Solid femårsplan med sosiale mål

Ferd Sosiale Entreprenører (FSE) bidrar blant annet med system for måling av sosiale resultater, og har hjulpet selskapet å rekruttere styremedlemmer for profesjonalisering av styret. Nagelhus forteller at de har hatt god nytte av sparringen og hjelpen fra Ferds erfarne og dyktige forretningsutviklere.

– Gjennom dette prosjektet vil vi få mye nyttig data vi kan bruke inn i styring og måling av våre sosiale resultater, noe som vil tydeliggjøre for både oss og kundene hvilken verdi vi skaper, sier hun.

Innovasjon Norge har bidratt med sine ressurser når det gjelder markedsavklaring, og har blant annet hjulpet med innsikt knyttet til skolesystemene, infrastruktur og innkjøpsrutiner, i tillegg til aktuelle samarbeidspartnere på salg.

iMAL har høstet mye positive tilbakemeldinger, og ser at leseverktøyet gir flere barn en enklere start med bokstaver. Nå er de spent på mottakelsen i Sverige og Tyskland.

Stor tro på iMALs læringsverktøy

iMAL ble tatt inn på grunntrinn hos FSE etter å ha vært i Impact StartUp-akseleratoren og vunnet Årets Sosiale Entreprenør i 2019. Mari Huuhka Killingmo, senior forretningsutvikler i FSE har stor tro på selskapets videre reise.

– Vi ser muligheter både i Norge, der de allerede har en god posisjon, men også i utlandet. Det at Innovasjon Norge satser på iMAL bekrefter at de også ser potensialet i produktet, sier hun.

Huuhka Killingmo forteller videre at de ikke kjenner til tilsvarende løsninger der kartleggingen direkte følges opp med oppgaver på bokstavnivå, slik som i den nye løsningen til iMAL.

– Denne kan brukes så ofte man ønsker og tilpasses hver enkelt elev. Da er det lettere å følge progresjonen, sier hun.

Forebygger lese- og skrivevansker

iMAL sin løsning forebygger lese- og skrivevansker og reduserer dermed behovet for spesialundervisning gjennom skoleløpet.

– Styrken er at alle barna blir inkludert i læringen i klasserommet, slik at færre elever opplever utenforskap fordi de trenger spesialundervisning. Lese og skrivevansker er et stort problem for mange barn, og det kan føre til skolefrafall senere i utdanningsløpet.

– Dette er et viktig problem å finne løsninger på og vi har stor tro på iMAL sin løsning, avslutter Huuhka Killingmo.