Torgeir Waterhouse, Katja Wessling og Marte Sootholtet

Forfatter: Ferd, ved Anniken Grundt.
Første digitale kull: Torgeir Waterhouse i Ufilm fikk opplevelsespakken levert på døren av Katja Wessling og Marte Sootholtet fra Impact StartUp første dag i akseleratoren.
Foto: Oda Hveem.

Den globale pandemien og smitteverntiltakene har gjort at en hel verden må tenke mer digitalt, og Impact StartUp Norge er intet unntak. Allerede høsten 2020 ble det digitale formatet testet på det nordiske akseleratorprogrammet om arbeidsinkludering.

– På DemoDay i november hadde vi med oss over 220 deltakere på skjerm, forteller Marte Sootholtet, daglig leder i Impact StartUp Norge.

Les mer om Ferds satsing på akselerator programmet her.

Digital Bootcamp for startups

Erfaringene fra DemoDay kom godt med i planleggingen og gjennomføringen av den første digitale Bootcampen i januar i år. Der hadde Impact StartUp med seg 30 selskaper og over 70 deltakere. Sootholtet ser mange fordeler med å arrangere en digital akselerator.

– Når du samler mellom 70 og 100 mennesker i et rom går det ofte en del tid på å organisere folk inn i ulike grupperom for tettere jobbing. Denne tiden sparer vi når vi flytter folk mellom digitale rom.

Digitale rom som sosial arena

Ifølge Sootholtet er det avgjørende å klare å skape sosiale arenaer som gir rom for uformelle samtaler, også digitalt. Denne kontakten er viktig for at teamet i Impact StartUp skal bli kjent med deltakerne, men også for at deltakerne skal bli kjent med hverandre.

Her har de prøvd seg frem med alt fra digitale middager til digitale arbeidsrom der selskapene kunne besøke hverandre og dele erfaringer underveis. Impact StartUp har lenge hatt egne fageksperter på opplevelses- og prosessdesign. Nå ble de utfordret på å skape gode digitale opplevelser.

– Når du designer en digital opplevelse gjelder en del av det samme som når du skal lage et godt arbeidsmiljø ellers, blant annet fokus på gode visuelle omgivelser. Vi har derfor jobbet ekstra hardt for å skape et godt digitalt visuelt arbeidsmiljø der vi ivaretar både estetikk og intuitiv navigasjon, sier Sootholtet.

Boks med opplevelsespakke fra Impact StartUp

Nye verktøy: Impact StartUp tester om en fysisk opplevelsespakke med påminnere, verktøy og ulike små og store motivasjonselementer kan støtte læringen i det digitale programmet. Foto: Oda Hveem.

Tester fysisk opplevelsesboks

På et kontor er det mange fysiske elementer i miljøet som er med på å skape tilhørighet og felles kultur. Teamet i Impact StartUp begynte å se etter måter å skape tilsvarende miljøeffekter på både digitalt og fysisk. Et av verktøyene som nå testes ut er en opplevelsespakke med påminnere, verktøy og ulike små og store motivasjonselementer i form av en fysisk boks til deltakerne.

Programutvikler og rådgiver for Impact StartUp, Katja Wessling, har ledet arbeidet med opplevelsesboksen. Hun mener den blant annet skal bidra til å gi deltakerne større nærhet til sine egne mål og den kunnskapen de erverver seg underveis, i tillegg til å bygge og styrke relasjonene ved å skape en sosial kontekst.

– Boksen skal støtte både læringen og den felles opplevelsen. Vi har prototypet verktøyet i høst og fortsetter å teste ut hvordan en kombinasjon av det digitale og det fysiske kan skape bedre opplevelser for deltakerne.

Dette, i tillegg til fokus på gode pauser og fysisk aktivitet har, ifølge Sootholtet, vært viktige fokusområder for å sikre at læringen fordøyes og absorberes underveis.

Over all forventning

Den firedagers digitale Bootcampen ble en stor suksess. Sootholtet krediterer teamet i Impact StartUp som raskt lærte seg nye arbeidsformer og fortsatte jakten på effekt og gode opplevelser for de 70 deltakerne som deltok.

– Bootcampen er en viktig arena for å bli bedre kjent og bidrar til gjensidig forventningsavklaring. Det var viktig for oss å finne verktøy og metoder som gjorde det mulig å jobbe med alt vi trengte, selv om vi ikke kunne treffe hverandre fysisk.

Videre forteller hun at de på denne måten fikk jobbet med sentrale temaer som alle impact startups må ha kontroll på, som for eksempel verdiforslag til betalende kunde, realitetsorientering om hvilken samfunnseffekt de skaper, og etablering av ambisiøse, men realistiske mål.

Hun forteller at Impact StartUp vil fortsette å utforske muligheten i digitale løsninger, også utover selve akseleratorprogrammet.

Disse ti selskapene er med i vårens akselerator: 

  • Fæbrik fremmer gjenbruk gjennom et digitalt designverktøy, digitale aktiviteter, salg av mønster og nett- eller fysiske sykurs, tekstiltrykk, samt unikt innhold og tilbud.
  • Fullt fokus tilbyr ungdommer med utfordringer tilhørighet gjennom trening, felleskap, dialog og veiledning, samt tilbud om trenerutdannelse. ‍
  • TotalCtrl utvikler en SaaS-løsning som forebygger matsvinn i stor skala, så vel som reduserer kostnader og ressursbruk gjennom å gi restauranter, forhandlere og kommuner full kontroll over lagerstyringen sin i sanntid. ‍
  • MOVU Mobility har utviklet en bevegelses-hjelper for eldre og andre med mobilitetsutfordringer som dekker et bredere behov enn den tradisjonelle rullatoren.
  • Opplevelseskortet Join leverer en plattform som gjør det mer kostnadseffektivt for kommuner å dele ut gratis tjenester til barn og unge i lavinntektsfamilier.
  • Sneipfritt leverer en holdningsendrende tjeneste som aktiverer røykere til å kvitte seg med sneipene sine på en bærekraftig måte. ‍
  • Ufilm lager læringsfilmer i mattefaget som gir elever på ungdomsskole bedre forståelse og kompetanse i matte.
  • WAID leverer en beredskapsløsning for humanitære organisasjoner som samler alle deler av operasjonsplanleggingen i ett digitalt verktøy for beredskap og operasjonsplanlegging. ‍
  • Kakadu er en digital kursportal for de over 60 som ønsker å videreutvikle digitale ferdigheter, senke terskelen for å ta i bruk digitale tjenester, og gjøre seg mer selvdrevet på nett. ‍
  • Spill the Tea utfordrer dagens lite transparente te-monopol gjennom å kutte mellomledd og fremme små produsenter slik at forbrukerne kan ta mer informerte valg innen te.