Vi skal skape varige verdier og sette tydelige spor

Verdiskaping i Ferd

I Ferd jobber vi for å skape verdi for selskaper og enkeltmennesker, alene eller sammen med andre.

Som et familieeid investeringsselskap ser vi etter partnere som deler våre verdier. Når vi går inn med en betydelig eierandel i et selskap, ønsker vi å bidra aktivt som en verdiskapende partner. Vår fleksibilitet gjør at vi kan tilpasse oss hvert enkelt selskap, for å få det beste ut av partnerskapet for alle.

Ferd ble i 2020 stolt eier av Marienlyst, en av Oslos mest betydningsfulle utviklingstomter i nyere tid. For å lykkes med å skape en bærekraftig, skapende og levende by, er lagspill og dialog våre fremste verktøy.

Som en aktiv og langsiktig eier ønsker vi å påvirke selskapenes utvikling. Vi oppmuntrer og utfordrer selskapene vi investerer i til å tenke stort og bidrar med kompetanse, nettverk og kapital for å sammen med selskapene realisere deres internasjonale potensiale.

Utgave 2 - 2023

Ferdmagasinet

Hun skal spille en sentral rolle i utformingen av Ferds bærekraftstrategi, være en fagressurs i prosjekter i hele Ferd-familien, og en kulturbærer for bærekraft: Marte Løfman er Ferds første Head of Sustainability.

Du kan også lese om Hieronymus Heyerdahls gate 1, like ved Oslos rådhus. Etter en omfattende rehabilitering står prakteiendommen fra 1936 klar for nye leietakere. Mens Ferd Ekstern Forvaltning tar pulsen på aksjemarkeder, trender og teknologiutvikling i Asia og Amerika – med gode resultater så langt i år.

I lederartikkelen forteller Johan H. Andresen om hvorfor han bryr seg så mye om rusfeltet – blant annet ved å støtte Eikaklinikken, som er viet en egen artikkel. Og gå ikke glipp av nytt om Team Swix, Ablers vellykkede engasjement i Senegal, og Ferd Sosiale Entreprenørers nyeste investeringer!

Abonner på publikasjoner

Ønsker du å abonnere på Ferdmagasinet, våre nyhetsbrev eller økonomiske rapporter.

Klikk her for å melde deg på