Ta en tradisjonell lærebok med tekst, bilder og kanskje en plansje som viser – la oss si – et menneskehjerte. Du leser teksten. Så skanner du en side eller en QR-kode med telefonen eller nettbrettet. Straks fylles skjermen av en livaktig tredimensjonal fremstilling av hjertet – i interaktiv versjon. Du kan snu og vende på det, se det i exploded view, åpne det, hente ut forskjellige deler og studere hver enkelt del og hvordan de henger sammen i detalj. Og om du vil, med et klikk få opp supplerende detaljinformasjon, tilpasset konteksten.

Økt læringsglede

Antatt «svake elever» er ofte elever som først og fremst lærer visuelt, altså gjennom bilder og synsinntrykk, og ikke gjennom å lese tekst. Ludenso bruker Augmentet Reality (AR), eller utvidet virkelighet til å gjøre læringen mer morsom og inspirerende. Internasjonal forskning viser at AR-beriket læring har særlig effekt for elever med dysleksi, ADHD, autisme, dyskalkuli og kognitive utfordringer, og god effekt på oppmøte og læringsglede.

Selskapets teknologi er utviklet og testet gjennom flere forskningsprosjekter, blant annet i samarbeid med Universitetet i Oslo og Universitetet i Stavanger, og et nytt prosjekt sammen med Norsk Regnesentral er i startfasen. Blant samarbeidspartnerne er også Forskningsrådet, Utdanningsdirektoratet og den spesialpedagogiske støttetjenesten Statped.

Ludenso samarbeider også tett med Aschehoug forlag om å berike en rekke av forlagets fysiske lærebøker med et digitalt lag som åpner en ny verden for elevene. Over 10 000 barn og unge har så langt brukt appen.

Skalerbar teknologi

Ludenso er et selskap med stort potensiale og en skalerbar teknologi som vi mener vil kunne skape positive sosiale resultater for både sterke og «svake» elever. De har en spennende tilnærming til både teknologi, produktutvikling og hvordan dette kan benyttes til å skape mest mulig læringsutbytte og øke mestring og motivasjon for skolebarn. Vi ønsker å utforske mulighetene i deres produkt til innhenting av større datamengder for å dokumentere sosial resultater.

Vi har valgt å investere i Ludenso med impact-linked konvertibelt lån. Selskapet når ikke helt opp til kriteriene vi har for å gjøre direkte egenkapital investering, og vi ønsker også at selskapet skal kunne dokumentere noe tydeligere sin sosiale effekt før vi går inn på eiersiden av selskapet. Avtalen er unik på den måten at dersom selskapet oppnår de impact-målene vi har satt, vil dagens rentebetingelser trekkes fra konverteringsbeløpet, og altså gi selskapet en mer fordelaktig avtale.

Sosiale resultater 2023

261 660

Antall læringsopplevelser opplevd i Ludenso Explore/ AR Aschehoug

19,5

Gjennomsnittlig antall læringsopplevelser per elev oppnådd gjennom Ludenso Explore/AR Aschehoug

16 773

Antall elever nådd gjennom Ludenso Explore/ AR Aschehoug / Ludenso Create

Informasjon om resultatene

Antall læringsopplevelser opplevd i Ludens Explore / AR Aschehoug: Selskapet henter gjennom sin digitale plattform data på antall LEDs (Learning Experiences Delivered) gjennom året.

Gjennomsnittlig antall læringsopplevelser per elev oppnådd gjennom Ludenso Explore / AR Aschehoug: Ved å dele antall læringsopplevelser på antall elever nådd gjennom Ludenso Explore og AR Aschehoug, finner vi gjennomsnittlig antall læringsopplevelser per elev.

Antall elever nådd gjennom Ludenso Explore / AR Aschehoug / Ludenso Create: Antall unike elever som har tatt i bruk Ludenso Explore, AR Aschehoug og/ eller Ludenso create gjennom året.

Om selskapet

Etablert: 2018
Gründere: Eirik Wahlstrøm, Ingrid Skrede og Harald Manheim
Organisasjonsform: Aksjeselskap