Over hele landet finnes bedrifter med et skrikende behov for IT-utviklere, samtidig som mange unge digitalt interesserte står utenfor arbeidslivet. GARTNER anslår at 70 prosent av alle organisasjoner kommer til å implementere kode i sin infrastruktur før 2025.

GET Academy bygger videre på et prosjekt der Universitetet i Stockholm hadde en hypotese om at gamere har smarte læring- og problemløsningsstrategier. Målet er å bidra til positiv livsendring for unge voksne mellom 18 og 35 år ved å hjelpe dem ut i jobb som IT-utviklere.

Får fast jobb

Det er ingen formelle krav for å bli tatt opp som student ved GET Academy. Innsats og motivasjon til å forbedre seg vektlegges tyngre enn faglig progresjon. Utdanningen består av Start IT, GET Prepared og GET IT. Start IT er et kurs over et halvt år. GET IT er ett års kombinert praksis i bedrift og skole. I GET Prepared styrkes studentens kompetanse slik at de blir klare for praksis i bedrift. 

Studentene lærer grunnleggende programmering, i tillegg til nøkkelkompetanser som inkluderer en rekke emner innen læring og tenkning, samarbeid og kommunikasjon, selvledelse og refleksjon.

Konsulentavdelingen GET Academy Solutions gir mulighet for dem som ikke får plass i ordinær bedrift. Om lag 80 prosent av studentene som har gjennomført hele GET IT-løpet har fått fast jobb etterpå. Rundt 60 ulike bedrifter har rekruttert via GET-modellen, blant annet DNB, TRY, Kongsberg Gruppen og Columbus Global.

Globalt behov

GET Academy har studenter over hele landet. De fleste kommer fra Oslo, Bergen, Vestfold og Telemark. Stadig flere bedrifter tilbyr IT-utviklerstillinger hvor man kan jobbe fra hvor som helst i Norge. På kort sikt har GET Academy mål om å triple kapasiteten i Norge, og på lengre sikt å bli den viktigste IT-skolen i Skandinavia og å vokse i Europa for å møte et økende globalt behov.

GET Academy var finalist til prisen Årets Sosiale Entreprenør 2023.

Sosiale resultater 2023

83

Antall studenter som gjenomførte Start IT

25

Antall studenter som gjennomførte GET IT

I fast jobb etter GET IT
95%
Som gikk videre til jobb eller utdanning etter Start IT
85%
Andel personer som kom til Start IT fra utenforskap
81%
Opplevd mer tro på egne evner etter Start IT
92%
Tryggere på egne valg etter Start IT
96%

Informasjon om resultatene

Antall studenter gjennomført Start IT: Tallet er basert på hvor mange studenter som har gjennomført minst 19 uker av Start IT-kurset i 2023.
Prosentvis andel personer som kom til Start IT fra utenforskap: Studenter som var utenfor arbeidslivet og utdanning eller kun hadde strøjobber før de deltok på Start IT høsten 2023. Basert på offentlige tilsagnsbrev (NAV) samt spørreundersøkelse.
Antall studenter på GET IT: Antall studenter som har deltatt på GET IT praksis i 2023.
Andel i fast jobb etter GET IT: Antall studenter som ble ansatt i bedriften, som en andel av alle som gjennomførte GET IT-praksisperioden (fra Start IT-kull som startet i 2020 og 2021).
Andel som gikk videre til jobb eller utdanning etter Start IT: Andel av studenter som deltok kun på Start IT og som var i fast jobb eller utdanning ved utgangen av 2023 (fra Start IT kull som startet i 2020 og 2021).
Opplevd økt fremtidstro, tro på egne evner og tryggere på egne valg: Tallene for disse indikatorene er basert på spørreundersøkelse etter gjennomført Start IT andre halvår 2023. Svarprosent på spørreundersøkelsen var ca. 50%.

Om selskapet

Etablert: 2016
Gründere: Geir Sollid, Eskil Domben og Terje Kolderup.
Organisasjonsform: Ideell organisasjon