OFFISIELT: Johan H. Andresen på talerstolen i Amman under den offentlige presentasjonen av The Refugee Impact Bond – med partnernes logoer i bakgrunnen.

Forfatter: Ferd, ved Hans Gudmund Tvedt
Fotograf: Ferd

 

Det var i Jordans hovedstad Amman i november i år at The Refugee Impact Bond for alvor ble offentlig presentert. Bak det nye utviklingsprosjektet står et internasjonalt partnerskap av private investorer, filantropiske fond og offentlige bistandsorganisasjoner som er gått sammen om å etablere et Development Impact Bond (DIB). Dette er et relativt nytt instrument for finansiering av resultatbaserte utviklingsprosjekter – i det aktuelle tilfellet prosjekter som skal bidra til å bedre situasjonen og fremtidsutsiktene for syriske flyktninger, i første omgang i Jordan, senere kanskje også i Libanon.

Arbeidsmuligheter

– Vi vil bidra til at de skal kunne hjelpe seg selv til en bedre fremtid. Målet er at 4300 sårbare mennesker skal få en opplæring som styrker mulighetene i arbeidslivet, og at 2600 små entreprenører får tilført oppstartskapital. Og kvinner og ungdom er prioriterte målgrupper, sier Johan H. Andresen, Ferds styreleder og hovedeier – og en viktig bidragsyter til det internasjonale partnerskapet.

Programmet et tilgjengelig for både flyktninger og andre trengende mennesker i områder med en høy andel flyktninger. 6,6 millioner syrere er på flukt, og flesteparten oppholder seg i nabolandene Jordan og Libanon, noe som medfører et betydelig press på lokalsamfunn og infrastruktur.

Johan H. Andresen.

RØRLEGGER: En konkurransefordel å være kvinnelig rørlegger i et land der en dame som trenger akutthjelp med vann og avløp ikke kan motta en mannlig hvis hun er alene, konstaterer Johan H. Andresen. Foto: Ferd

Offisielt – og så ut i felten

Den offisielle presentasjonen i Amman ble avviklet med behørig representasjon av myndigheter og prosjektdeltakere gjennom flere arrangementer, blant dem en mottagelse i den norske ambassaden.

– I og for seg hyggelige og gode anledninger til å knytte nærmere kontakt med både lokale krefter og samarbeidspartnerne våre, noe som kan komme til nytte i fortsettelsen, sier Andresen.

Men – selv er han mest interessert i det praktiske arbeidet blant flyktningene. Og om den offisielle lanseringen var nå i november, så har prosjektets innsats på bakken vært i full gang siden januar i år.

– Dermed kunne vi bruke to av dagene av oppholdet i Jordan til å besøke en rekke av dem som allerede har fått midler og er i gang med egne prosjekter. Det var en inspirerende opplevelse som bekreftet inntrykket jeg har fra før: Når du gir folk mulighet til å skape en ny fremtid for seg selv, så tar de den, uansett hvor de er, sier Andresen.

Han forteller om et vidt spekter av produkter og tjenester, som lekre godsaker, søm og veving, frisørvirksomhet og salg av selvdyrkede blomster. Ikke minst merket Andresen seg en kvinnelig rørlegger med et åpenbart konkurransefortrinn: Jordan er et land hvor en kvinne som trenger akutthjelp med vann og avløp ikke kan motta en mannlig rørlegger mens ektemannen er på jobb. En kvinnelig rørlegger – det er derimot ikke noe problem.

– Jeg for min del var imponert over hvordan virksomhetseierne utnyttet sosiale medier til effektiv markedsføring. Selv om de drev med lokale produkter hadde mange av dem kunder over hele landet, noen tilbød også å sende produkter utenlands, sier Christian Halvorsen. Han er Head of Risk Allocation i Ferd, og har vært sentral i konsernets arbeid med prosjektet.

Christian Halvorsen

KREATIVITET: Christian Halvorsen er imponert over oppfinnsomheten blant flyktningene som har fått støtte i form av oppstartskapital – og ikke minst hvordan de utnyttet sosiale medier til effektiv markedsføring. Foto: Ferd

Underveis i tre år

Initiativet til The Refugee Impact Bond kom opprinnelig fra den belgiske impact-aktøren KOIS og IKEA Foundation, som sammen begynte å pitche ideen blant deltakerne på World Economic Forum i Davos i 2019.

– Ferd hadde lenge vært på utkikk etter muligheter der vi kan bidra til systemendringer ved å nå utsatte mennesker, og jeg hadde håpet at nettopp noe slikt som dette initiativet skulle komme opp. Full av entusiasme meldte jeg på Ferd som deltaker der og da, og ville også forsøke å få med Norad som partner i prosjektet, forteller Andresen.

Det lyktes han med. Men det skulle gå lang tid før det første arbeidet på bakken i Jordan kunne begynne. I Ferd er man vant til korte beslutningsveier og raske avgjørelser. De øvrige partnerne viste seg å ha langt mer byråkratiske prosesser og regelverk de måtte forholde seg til. Så det var først i januar i år, etter tre år og innstas fra 62 advokater – ingen av dem fra Ferd – at det forelå et omforent 70 siders avtaleverk, slik at pengene endelig kunne settes i arbeid.

– Men dette var en lærerik prosess for alle involverte. Og jeg håper erfaringene kan komme til nytte i tilsvarende prosjekter i fremtiden, sier Andresen, og viser til at DIB-konstruksjoner de siste årene er blitt stadig vanligere i internasjonal bistand.

Forskjellige roller

Noe av poenget med DIB er at modellen gjør det mulig for svært ulike aktører å samarbeide, og at risikoen spres. Partnerne i The Refugee Impact Bond har i tråd med dette ulike roller. KOIS står for koordineringen, mens finansieringen i første omgang skjer ved at Ferd og den føderale amerikanske utviklingsbanken U.S. International Development Finance Corporation går inn som investorer med henholdsvis 2 og 7,8 millioner dollar, totalt tilsvarende rundt 98 millioner kroner. Near East Foundation har ansvaret for den praktiske bruken av pengene og prosjektgjennomføringen i Jordan. Ikea Foundation, danske Novo Nordisk Fonden og Norad vil dekke 80 prosent av investorenes kostnad hvis prosjektet går dårlig. Dersom de sosiale resultatene er gode, vil Novo og Norad dekke hele kapitalinnskuddet, dessuten en avkastning på maksimum 5,1 prosent årlig. Dette blir eventuelt utbetalt når endelig resultat foreligger etter fire år.

Uavhengig evaluering

– Det er en uavhengig tredjepart som evaluerer i hvilken grad forhåndsdefinerte sosiale mål er oppfylt – som hvor mange av småbedriftene som viser seg levedyktige, oppnådd jobbskaping, og bedring av familiers velstand og levevilkår, sier Christian Halvorsen, og understreker at troverdig målbarhet i impact-investeringer er en nøkkel til å lykkes.

– Et godt og dokumentert resultat for The Refugee Impact Bond kan gjøre dette til en referanse, og bidra til å gjøre DIB til en modell for et mer moderne og effektivt utviklingsarbeid i både Norge og andre land, avslutter han.