Programleder Agnete «Agnetesh» Husebye intervjuer Johan H. Andresen under NM i Ungdomsbedrift den 29. april 2021.

Forfatter: Signe Marie Sørensen
NM i Ungdomsbedrift: Programleder Agnete «Agnetesh» Husebye var en av to konferansierer under NM i Ungdomsbedrift den 29.april. Her i samtale med Ferd-eier Johan Andresen om hva som skal til for å bli en levedyktig bedrift over tid.
Foto: Sveinung Bråthen.

– I begynnelsen var det litt sånn «ok, det er fint å gi folk muligheter», men vi hadde ikke belegg for å si at det faktisk nyttet, begynner Ferd-eier Johan Andresen.

Ifølge Ferd-eieren økte engasjementet da han selv så effekten av å motivere unge til å skape noe eget. Det funket!

– Statistikken viser at de som har vært med i en ungdomsbedrift har tolv prosent sjanse for å starte egen bedrift senere i livet – mot seks prosent av de som ikke hadde vært med i ungdomsbedrift. Det ble beviset, sier Johan.

Gode støttespillere: Ferd-eier Johan Andresen og CEO i Ungt Entreprenørskap Grete Ingeborg Nykkelmo har samarbeidet tett i flere år. Sammen knytter de bånd mellom ungdom og næringsliv, og reduserer riskoen for utenforskap. Foto: Sveinung Bråthen

Bygger bro med Ungt Entreprenørskap

Grete Ingeborg Nykkelmo har fulgt reisen sammen med Ferd. Før hun tiltrådte i stillingen som CEO i Ungt Entreprenørskap Norge for fire år siden, hadde hun fulgt med arbeidet fra andre hjørner i norsk næringsliv. Hun forteller at Ferds engasjement har gitt Ungt Entreprenørskap positiv oppmerksomhet og kredibilitet.

– Johan har bidratt til å skape interesse for Ungt Entreprenørskap fra toppen av både næringsliv og politikk. Det har vært veldig viktig for oss gjennom hele perioden, sier Grete.

De siste årene har stadig flere sett verdien av innovasjon på alle nivåer, og har fått øynene opp for organisasjonens arbeid.

–  Først var vi inne i videregående skoler, men nå har vi programmer på alle nivåer fra barnetrinn til høyere utdanning. I tillegg har vi rundt ti tusen lærere og femten tusen frivillige fra arbeids- og næringsliv som bidrar i brobyggingen mellom skoleungdom og næringslivet, forteller hun.

Johan kan fortelle at det har blitt stor rift om juryplassene de siste årene, og at Ungt Entreprenørskaps arrangementer med tiden har blitt viktige møteplasser for næringslivet.

– Det har utviklet seg til å bli et intenst og hjertelig engasjement fra min og Ferds side, der vi aktivt deltar i juryarbeid i konkurranser, i tillegg til at vi også har opprettet vår egen Ferd-pris, forteller han.

Inspirert til å satse på sosialt entreprenørskap

Johan H. Andresens reise med Ungt Entreprenørskap har hatt en litt uvanlig progresjon – fra lokalstyret i Oslo, til styret i JA Europe og deretter tilbake til UEs nasjonale styre i Norge. Han tror Ungt Entreprenørskap har vært en inspirasjonskilde til å satse enda hardere på sosialt entreprenørskap i Ferd.

– Ungt Entreprenørskap har gitt oss viktig innsikt om at alle har noe nyttig å komme med. Vi har også lært at dersom du gir folk en mulighet, så tar de den. Hadde det ikke vært for denne innsikten, er det ikke sikkert at vi hadde hatt en egen strategi for Ferd Sosiale Entreprenører i dag, reflekterer Johan.

Å oppdage nytteverdi

Gjennom Ungt Entreprenørskap får ungdommene jobbe sammen med næringslivet. De lærer å ta initiativ, jobbe kreativt, samarbeide og løse problemer, ifølge Grete. Men det som skiller seg mest fra den vante skolehverdagen er at de selv får velge å utvikle noe de er genuint interessert i.

– Det gjør at vi også når unge som ikke trives så godt i vanlig skole, og gir dem muligheten til å definere utfordringer og løsninger selv. På den måten forstår de nytteverdien også av andre skolefag, noe som endrer livssituasjonen til mange unge, forteller Grete.

Det var dette aspektet som traff Johan så sterkt i perioden han reiste mye rundt til skoler og fikk se arbeidet i praksis.

– Det er ikke først og fremst de nyetablerte bedriftene det handler om, men inkluderingseffekten av å få med ungdom som ikke er så teoretisk anlagte. Det fører med seg positive effekter som mestringsfølelse og verdifull selvinnsikt, utdyper Johan.

Sjekk nedenfor hvilken geniale idé som vant NM i Ungdomsbedrift, som nylig gikk av stabelen.


Årets Ungdomsbedrift: Wildspotter UB tok med seg en rekke priser under NM i Ungdomsbedrift. På traktoren: Margrethe Todal-Falskog, Maja Austrheim, Gustav Nordlund og Mille Johnsen Øiom. Foran f.v.: Johan Andresen (Ferd), Sissel Nordlund (ansvarlig lærer ved Hvam vgs) og Grete Ingeborg Nykkelmo (Ungt Entreprenørskap). Foto: Sveinung Bråthen.

NM Ungdomsbedrift – prisdryss for livreddende innovasjon til jordbruksnæringen

Ungdomsbedriften Wildspotter UB gikk av med velfortjent seier og en rekke andre priser i årets norgesmesterskap for ungdomsbedrifter.  Produktet redder rådyrkillinger og ivaretar dyrevelferd i jordbruk.

– Dette er ungdommer som viser initiativ og pågangsmot, og som til tross for et krevende skoleår har greid å samarbeide med næringslivet og utvikle et produkt det i dag er stort behov for og som har et internasjonalt potensial, sier Grete Ingeborg Nykkelmo, administrerende direktør i Ungt Entreprenørskap. Hun er en av mange som har latt seg imponere av hva Wildspotter-gjengen har fått til gjennom et kort skoleår.

Redder rådyr fra slåmaskinen

Med mindre en kjenner jorbrukshverdagen godt, er det nok mange som ikke er klar over det omfattende problemet gjengen fra Naturbrukslinjen ved Hvam videregående skole har tatt tak i – nemlig de mange rådyrkillingene som ligger gjemt i gresset når slåmaskinen kommer. Problemet er av global karakter og tar liv av så mye som førti prosent av rådyrkillingene i enkelte områder. I tillegg til at dyrene i mange tilfeller lider en pinefull skjebne, kan det føre til at gårdsdyrene får kadaverrester i foret sitt som fører til både sykdom og død på gården. Det kan i verste fall bety voldsomme kostnader for bøndene.

– Det er motiverende å se at så mange har tro på produktet og engasjerer seg i problemet! Vi er gira for fortsettelsen! Sier norgesmesterne på sin Facebookside.

Løsningen er like enkel som den er genial. Ved hjelp av varmesøkende kamera som festes på traktoren, vil bonden varsles når det ligger en rådyrkilling foran seg.

Best potensial for verdiskaping

Ikke bare vant de den gjeve norgesmester-tittelen. De vant også førsteplassen for Størst Verdiskapingspotensial, en kåring i samarbeid med Ferd.

– De traff noe hos mange, med en smart teknologisk løsning som kan unngå at unge dyr blir drept. Det beste av begge verdener egentlig! Roser Ferd-eier, Johan Andresen.

I tillegg vant de Innovasjonprisen og den nye Jord-Fjord-Bord-prisen, samt en tredjeplass i Bærekraftsprisen.

Det er helt fantastisk! Vi vil gjerne takke samarbeidspartnerne, mentor og ikke minst læreren vår, jublet daglig leder Margrethe Todal-Falskog på vegne av teamet, etter kåringen.

Wildspotter UB vant den gjeve norgesmester-tittelen, førsteplassen for Størst Verdiskapingspotensial, Innovasjonprisen og den nye Jord-Fjord-Bord-prisen, samt en tredjeplass i Bærekraftsprisen. Johan H. Andresen (Ferd), Maja Austrheim, Mille Johnsen Øiom, Margrethe Todal-Falskog, Gustav Nordlund og Grete Ingeborg Nykkelmo (Ungt Entreprenørskap). Foto: Sveinung Bråthen.

Juryens begrunnelse – NM i Ungdomsbedrift

«Gjennom fantastisk samarbeid med næringslivet, et viktig og inkluderende teamarbeid og en innovativ innstilling, har de spottet en løsning på et globalt og omfattende problem. Elevene viser enorm læring og refleksjon av prosessen.»

For Wildspotter UB blir neste steg å representere Norge under europamesterskapet den 15. juli 2021 i Litauen.

Nykkelmo håper året med Ungdomsbedrift og Ungt Entreprenørskap først og fremst har bidratt til å gi inspirasjon og nyttig læring på veien videre.

Wildspotter har tatt fram et spennende produkt som jeg er sikker på at det finnes et stort marked for, sier hun.