Jan Tveterås

Forfatter: Ferd, ved Anniken Grundt.

Foto: Kristine Jakobsen.

Mitt Ferd Sosiale Entreprenører-engasjement

Navn: Jan Tveterås

Stilling: Daglig leder for Ephori Impact, et konsulentselskap som blant annet jobber med effektkontrakter.

Alder: 31

Sosialt engasjement: Jeg er særlig opptatt av at gode løsninger på samfunnsutfordringer skal bli finansiert på en slik måte at potensialet realiseres.

Hva motiverer deg i arbeidet med sosialt entreprenørskap?

Det som motiverer meg mest er den følelsen man får når man hører, leser eller ser livsendrende resultater som sosiale entreprenører vi har jobbet med har skapt. Og det å vite at man har bidratt til å hjelpe disse sosiale entreprenørene å skape nettopp disse resultatene.

Hvordan ble du kjent med Ferd Sosiale Entreprenører?

I 2015 bodde jeg i Portugal og tok en master i management der. På en konferanse jeg deltok på presenterte Katinka Greve Leiner fra Ferd Sosiale Entreprenører deres arbeid. Dette var første gang jeg ble introdusert for Ferd – og ble bevisst på at sosialt entreprenørskap og sosial innovasjon var et felt som var under utvikling i Norge.

Hva er din bakgrunn med dette arbeidet tidligere?

Jeg tok flere fag innen sosialt entreprenørskap og sosial innovasjon når jeg studerte, og skrev en master om effektkontrakter. Etter studiene i 2015 var jeg med å starte det som i dag er Ephori Impact.

 Hvordan ønsker du å bidra videre?

Jeg vil fortsette å bistå Ferd Sosiale Entreprenører og andre aktører i feltet med å inngå effektkontrakter og brofinansieringsavtaler. Jeg håper å kunne bidra til at flere gode løsninger testes ut, oppnår resultater og skaleres.