Bilde av utgangspartiet til butikken Bolist

Forfatter: Ferd, ved Hans Gudmund Tvedt.

Bildetekst: Omsetningen i de rundt 300 Bolist- og Järnia-butikkene i Sverige er nokså likt fordelt mellom konsumentkunder og proffer – de siste i hovedsak håndverksbedrifter. Foto: Mestergruppen Sverige

– Også i disse urolige tider gjør Ferd langsiktige industrielle investeringer for at porteføljeselskaper skal stå sterkt når tidene igjen blir mer normale. Kjøpet av svenske Bolist er et godt eksempel på en slik strategisk investering – som sikrer Mestergruppen posisjonen som største aktør i den skandinaviske byggevarebransjen, og åpner et stort potensial for videre utvikling.

Slik kommenterer Are Dragesund, Investment Professional og Co-Head i Ferd Capital, den ferskeste satsningen i Mestergruppens regi. Sammen med kollega Erik Theodor Jakobsen har han ansvaret for å følge opp forretningsområdets eierskap i selskapet.

God match

– Vi så at Bolist kunne være en god match som passet inn i strukturen vi ønsker å utvikle. Både Ferd og Mestergruppen i Norge var enig med oss i dette. Derfor banket jeg på døren hos Bolist, og der ble jeg godt mottatt, forteller Karin Eriksson.

Inntil nylig var hun administrerende direktør i XL-Bygg AB. Nå har hun fått tilsvarende funksjon i nyetablerte Mestergruppen Sverige AB, som blir morselskap for begge de svenske kjedene.

Bolist – som også omfatter Järnia-butikkene i Sverige – er i utgangspunktet en frivillig og uavhengig kjede der medlemmene som driver butikkene, inntil nå har stått for eierskapet. Utviklingen i byggevarebransjen har imidlertid gjort virksomheten stadig mer kapitalkrevende, og et økende antall Bolist-medlemmer er de siste årene blitt kjøpt opp av de sentralt eide og kapitalsterke kjedene de konkurrerer med.

– For å sikre en fortsatt frittstående virksomhet trengte Bolist en finansielt sterk partner, slik XL-Bygg allerede hadde med Mestergruppen som hovedeier. For medlemmene var det samtidig viktig å få en partner som forstår deres utfordringer og hva de driver med. Og i Mestergruppen så de nettopp en solid og profesjonell aktør med bransjekunnskap og dokumentert evne og vilje til å samarbeide med selvstendige kjøpmenn, sier Karin Eriksson.

Portrett av Karin Eriksson, sjef for Mestergruppen Sverige

GOD MATCH: Vi så at Bolist passet inn i strukturen vi ønsker å utvikle, forteller Karin Eriksson, som tidligere ledet XL-Bygg i Sverige. Nå er hun blitt sjef for Mestergruppen Sverige, som i tillegg til XL-Bygg også omfatter Bolist og Järnia. Foto: Mestergruppen Sverige.

100 prosent ja

På generalforsamlingen hos Bolist stemte da også 100 prosent av medlemmene for det foreslåtte samarbeide, og rundt 95 prosent av medlemmene i Bolist/Järnia valgte å bli med videre. Omstruktureringen, som innebærer at begge kjedene blir heleid av morselskapet Mestergruppen Sverige, fikk også fikk massiv støtte på XL-Byggs generalforsamling. Som en del av oppgjøret får medlemmene 27 prosent av aksjene i det nye morselskapet, og blir medeiere i hele den svenske virksomheten, uavhengig av hvilken av kjedene de kommer fra. Mestergruppen sentralt går inn med de resterende 73 prosentene, samtidig som det også skjer et kontantoppgjør – uten at noen av partene ønsker å oppgi tall.

– Denne ordningen sikrer nøytralitet i behandlingen av kjedene, og gjør det enkelt å integrere og koordinere virksomheten på optimalt vis, sier Karin Eriksson.

Synergier

Bolist og XL-Bygg hadde tidligere hvert sitt service- og administrasjonskontor. Disse blir nå slått sammen, noe som åpner for betydelige synergier, blant annet med fellesfunksjoner som regnskap, HR og digitale løsninger.

– Sammen får vi tilgang til et større kompetansenettverk, og kan dra gjensidig nytte av våre ulike sterke sider. XL-Bygg er for eksempel gode på butikkutvikling, mens Bolist er kommet langt på e-handel, og har dessuten en velutviklet logistikkoperasjon som vil kunne styrke vareforsyningen for samtlige butikker. Og sist, men ikke minst: Sammen blir vi Sveriges største innkjøper av byggevarer. Det er en posisjon som gir styrke og konkurransekraft, sier Karin Eriksson.

Beholder identitet

Butikkene skal beholde navn, profil og identitet. Bolist, Järnia og XL-Bygg er alle sterke og godt innarbeidede merkevarer i Sverige. De har dessuten ulik egenart og litt forskjellige målgrupper.

– Bolist har et stort antall butikker godt fordelt utover Sverige, de fleste noe mindre enn de typiske XL-Bygg-butikkene. Kundene er nokså likt fordelt mellom proff- og konsumentmarkedet, mens konsumentene er enda sterkere representert hos Järnia, som man særlig finner i større byer og tettsteder. XL-Bygg har på sin side et sortiment som henvender seg mer til proffmarkedet, som utgjør mellom70 og 80 prosent av omsetningen i kjeden, sier Karin Eriksson.

Hun forteller at proffkundene først og fremst er håndverksbedrifter som driver oppussing og vedlikehold, og at salg til boligutbyggere utgjør en relativt liten del av omsetningen i Sverige – dette i motsetning til Norge.

Bilde av utgangspartiet til Bolist

SELGER DET MESTE: Omsetningen i de rundt 300 Bolist- og Järnia-butikkene i Sverige er nokså likt fordelt mellom konsumentkunder og proffer – de siste i hovedsak håndverksbedrifter. Foto: Mestergruppen Sverige

Ledende på ni måneder

– Vi hadde ambisjoner om å vokse og etter hvert ta en ledende posisjon i det svenske markedet da vi gikk inn i XL-Bygg i fjor. Men jeg må jo innrømme at det er morsomt at vi klarte dette på bare ni måneder, supplerer Håkon G. Kristiansen, strategidirektør i Mestergruppen.

Han understreker at konsernet er godt fornøyd med erfaringene fra eierskapet i XL-Bygg, og han har store forventninger også til Bolist.

– Begge kjedene består av dyktige medlemsbedrifter med sterke posisjoner i sine lokalmarkeder. Sammen med Mestergruppen vil de nå stå enda bedre rustet til å møte fremtiden gjennom stordriftsfordeler. Og vi vet fra Norge at det å være ledende i bransjen er viktig for konkurransekraften, sier han.

Kristiansen legger til at det er mange likhetstrekk mellom byggevaremarkedene i Sverige og Norge. Begge land har en stor andel trehusbebyggelse, og en utbredt interesse for oppussing og godt vedlikehold.

– Dette åpner for synergier over landegrensene. Vi jobber nå med en sammenslåing av innkjøpsfunksjonene på tvers av Kjølen, noe som vil gi samarbeidet ytterligere effekt, sier han.

Svensker og nordmenn pusser opp

Ellers kan både Eriksson og Kristiansen fortelle om god fart i omsetningen av byggevarer de siste månedene.

– Epidemien har forsterket svenskenes opptatthet av hus og hage. Og med sterke begrensninger i mulighetene for reiser og uteliv har mange valgt å prioritere oppussing og oppgradering av hjemmet, sier Karin Eriksson.

– Vi har sett det samme i Norge. Men samtidig tyder mye på at vi står foran en nedbremsing i nybyggsektoren, som er viktig for Mestergruppen i Norge. Det gir en viss usikkerhet for tiden fremover, sier Håkon G. Kristiansen.

Bilde av logoene til Bolist, Jarnia og XL bygg

TRE STERKE MERKEVARER: Også svenske rever er listige dyr, og Bolists navn og logo skal nok fortelle hvor smarte byggevarekunder handler. Kjeden overtok Järnia i 2018, og har i dag ingen forbindelse med Jernia i Norge. Derimot inngår både svenske og norske XL-Bygg i Mestergruppen.

Om Mestergruppen Sverige AB

 • Sveriges ledende aktør i byggevarebransjen, med rundt 300 butikker over hele landet.
 • Etablert 2020 som mor­selskap for byggevarekjedene Bolist /Järnia og XL-BYGG i Sverige.
 • 73 % av aksjene eies av Mestergruppen AS, 27 % av medlemmene som driver kjedenes butikker.
 • Felles servicekontor for innkjøp, koordinering og fellesfunksjoner.
 • XL-BYGG, Bolist og Järnia får egne kjedesjefer og lederteam, og beholdes som merkevarer med ulik profil.
 • Forventet butikkomsetning rundt ni milliarder kroner
 • Hovedkontor i Solna, nord for Stockholm.
  (www.xlbygg.se, www.bolist.se, www.jarnia.se)


Om Mestergruppen AS

 • Skandinavias største byggevareleverandør og en av Norges største aktører innenfor huskjededrift for boligentreprenører og
  eiendomsutvikling.
 • Eier kjedene XL-BYGG, Byggtorget og Byggeriet, og butikkene Sentrum Bygg og Ski Bygg; i Sverige XL-Bygg og Bolist gjennom Mestergruppen Sverige AB.
 • Rundt 240 byggevareutsalg i Norge, 300 i Sverige.
 • Størst på boligbygg i Norge med Mesterhus, Systemhus, Blink Hus og Nordbohus.
 • En og av landets største hytteprodusenter med Saltdals­hytta og Røroshytta.
 • Eier den ledende takstol- og precut-produsenten Pretre.
 • Leverer arkitekt- og rådgivningstjenester gjennom Mestergruppen Arkitekter, driver eiendomsutvikling gjennom Mestergruppen Eiendom.
 • Forventet samlet butikk­omsetning i Norge og Sverige rundt 22 milliarder kroner.
 • Ferd har vært største eier siden 2011, i dag med en andel på 74 %. Kjede­medlemmer eier øvrige aksjer.
 • Hovedkontor i Oslo. (www.mestergruppen.no)