Portrett av Trond Williksen, ny CEO i Benchmark

Forfatter: Ferd, ved Signe Marie Sørensen.

Bildetekst: Ny Benchmark-sjef. Trond Williksen trer inn i rollen som CEO den 1. juni. Dette er tredje børsnoterte selskapet han leder. Foto: Glenn Rokeberg.

7. april ble det annonsert at Williksen skulle overta etter arbeidende styreleder Peter George. Siden da har han fulgt selskapet tett. Han så imidlertid ikke for seg at han skulle ta over i en tid preget av unntakstilstander, men det ser ikke ut til å skremme han.

– Jeg føler meg trygg og har en plan for hvordan vi skal posisjonere oss. Vi har gode muligheter for å klare oss bra, forteller han og viser til at han har stått ved roret gjennom flere krevende perioder før, noe han er klar for å gjøre igjen.

– Det foreligger en plan for restrukturering allerede, så nå blir første steg å se til at denne blir gjennomført. I parallell må vi sørge for at vi kommer oss vel gjennom krisen vi nå står i, legger han til.

Erfaren leder

Trond Williksen har levd med fiskeri og havbruk hele sitt voksne liv, og har opparbeidet seg en imponerende merittliste. Sist var han administrerende direktør for SalMar. Før det var han konsernsjef for AKVA Group, og har hatt sentrale roller for blant annet Aker ASA, inkludert Aker Ocean Harvest, Aker BioMarine og Aker Seafoods.

– Trond tar med seg bred innsikt og relevant kompetanse fra produsent- til leverandørnivå, og har vist sterk operasjonell og strategisk handlekraft som leder. Jeg gleder meg til den neste fasen med Trond ved roret, sier Investment Professional – Co-Head Ferd Capital Kristian Eikre i Ferd Capital.

Dette blir tredje gang Williksen skal lede et børsnotert selskap, og vedgår at han egentlig hadde andre planer før muligheten bød seg.

– Jeg hadde tenkt til å satse som styreleder fremover, men Benchmark er såpass spennende, med mange dyktige folk og en strategisk god posisjon, at jeg så det som veldig interessant, sier Williksen. Han ser flere paralleller til tidligere arbeid for SalMar og AKVA, og ser frem til å ta fatt på liknende prosesser i Benchmark.

– Vi vil i tiden fremover gjennomgå en fokusering og kommersiell profesjonalisering, forteller han videre.

Bærekraftig fokus

Gjennom sine produkter og løsninger innen genetikk, helse og ernæring, jobber Benchmark for at matprodusenter i fiskeoppdrettssektoren kan forbedre bærekraft og lønnsomhet. Bærekraft har vært og er også svært viktig for Williksen, noe han gleder seg til å jobbe videre med i tiden fremover.

– Det er mange som profilerer seg innenfor bærekraft, men som ikke alltid holder hva de lover.

For meg er det ekstremt viktig at bærekraft er en del av det strategiske fundamentet, og det er det hos Benchmark, sier Williksen og understreker at dette er sentralt om man skal kunne gjøre fine ord til handling.

Eikre er overbevist om at Williksen vil realisere potensiale i Benchmark og bidra til selskapets posisjonering som ledende leverandør av bærekraftige løsninger.

– Jeg er sikker på at Benchmark, under Tronds ledelse, vil komme svært godt ut av den utfordrende tiden vi nå står i, sier han.

Nærhet til menneskene

Nå ser Williksen frem til å ta over roret i juni, og tror det kan bli spennende å bli kjent med kollegene på en litt annerledes måte. Å sikre god samhandling internt i konsernet vil stå høyt på listen hans den første tiden.

– Jeg liker å være nær menneskene som jobber i organisasjonen. Det får jeg ikke muligheten til nå, men har allerede begynt å sette opp strategier for å oppnå den samme type nærhet i organisasjonen med elektroniske kommunikasjonsplattformer som Teams og Zoom, forteller han.

Det er åpenbart at Williksen er typen som først og fremst ser utfordringer som et mulighetsrom for positiv endring.

– Etter krisen vil vi jobbe annerledes enn før. Vi kommer nok til å fortsette med mange av redskapene vi bruker i denne tiden, både for å være effektive og for å være nær organisasjonen, avslutter han.