Bilde av Bent Kilsund Axelsen fra hjemmekontoret, Elopaks nye CFO

Forfatter: Ferd, ved Hans Gudmund Tvedt.

Bildetekst: – I tiden fremover blir utfordringen å heve blikket fra pandemisituasjonen, og å få langsiktige utfordringer med bærekraft, innovasjon og vekst tilbake i fokus, sier Bent Kilsund Axelsen – her på hjemmekontoret, i tråd med hva Elopak forventer av sine medarbeidere i alle land. Foto: Sveinung Bråthen.

Som global aktør forholder Elopak seg lojalt til 42 sett av nasjonale smittevernregler – i land som er i ulike faser av pandemien, og i mange tilfeller har ganske ulik praksis for å hindre at viruset brer seg. Men uansett lokale krav er det én hovedregel som gjelder alle konsernets medarbeidere: Kan du gjøre jobben din hjemmefra, så gjør du det.

Denne hovedregelen gjelder også toppledelsen. Bent Kilsund Axelsen har derfor måtte gjøre store deler av jobben fra hjemmekontoret på Hosle i Bærum de siste av de drøyt ni månedene han har vært Elopaks Chief Financial Officer. Ikke helt det samme som å arbeide sammen med gode kolleger på hovedkontoret på Skøyen, og for tiden uten muligheter til å besøke Elopak-enheter rundt om i verden. Til gjengjeld kan Ferdmagasinets utsendte fastslå at han jobber i rolige og hyggelige omgivelser – med en helt upåklagelig utsikt over Oslofjorden som bonus.

Remmer og tøy

Elopaks finanssjef slipper i hvert fall å bekymre seg for at koronakrisen skal føre til svikt i etterspørselen etter konsernets produkter. Den var riktignok inne i en vekstfase allerede før viruset begynte å gjøre seg gjeldende, men skjøt for alvor i været etter hvert som «lockdown», karantene og portforbud ble innført i stadig flere land.

– Drikkekartong spiller jo en uunnværlig rolle i matforsyningssystemene i store deler av verden. I mars begynte det å spre seg en usikkerhet som førte til hamstring, særlig i Europa. Heldigvis var denne effekten kortvarig, men den utfordret produksjonskapasiteten vår. Siden har etterspørselen vokst videre, men nå på grunn av endrede forbruksvaner, sier Axelsen, og viser til at befolkningen i alle de viktigste markedene har måttet tilbringe mesteparten av tiden hjemme. Restauranter, kafeer og kantiner er stengt, og familiebasert forbruk har overtatt. Og når måltidene må lages og spises hjemme, har dette gitt en kraftig økning i forbruket av produkter som leveres i drikkekartong

– Nå er vi imidlertid forberedt på at etterspørselen vil gå tilbake til mer normale nivåer, og har nok det største oppsvinget bak oss. I mellomtiden har vi opplevd at mange kunder, både nye og eksisterende, har ønsket ekstra leveranser, men vi har valgt å behandle alle rettferdig fremfor å maksimere kortsiktig fortjeneste. Samtidig har vi lagt vekt på å kommunisere aktivt med kundene, både om hvordan vi håndterer situasjonen og leveransene, sier Axelsen. Han understreker at alle Elopaks fabrikker produserer hva remmer og tøy kan holde og forsvarlig smittevern tillater, så nå er konsernet i ferd med å ta igjen ordreloggen.

Tar vare på medarbeiderne

Strenge smitteverntiltak skaper praktiske utfordringer for både produksjon og distribusjon. Den virkelig store skrekken er imidlertid at et stort antall medarbeidere skulle bli syke eller måtte i karantene. Det ville i tillegg til den menneskelige siden også skape problemer for produksjonskapasiteten.

– Vi har lagt stor vekt på å ta vare på og beskytte våre ansatte. Elopak har innført nitid tilgangskontroll for produksjonsanlegg og fabrikker, og praktiserer en rekke strenge regler og restriksjoner, til dels strengere enn det som kreves av nasjonale myndigheter, sier Axelsen. Han legger til at når det gjelder hygienekrav, er dette noe Elopak også i normale tider må håndheve i produksjonsanleggene.

– Så her var vi allerede i utgangspunktet profesjonelle, sier han

Vellykket så langt

Axelsen mener man må kunne si at Elopaks håndtering av koronakrisen har vært vellykket så langt. Det har ikke vært noen spesiell økning i sykefraværet, svært få medarbeidere har testet positivt på koronavirus, og ingen er blitt alvorlig syke hittil. (Se også egen sak om Elopak og koronatiltak)

– Vi har fått tilbakemeldinger fra de ansattes styrerepresentanter om at de er fornøyd med innsatsen for å beskytte både medarbeidere og vår verdikjede. Dette ser jeg som et tegn på at vi har håndtert utfordringene riktig, sier han, og legger til at Elopak har hatt god nytte av å dele erfaringer med andre Ferd-selskaper som har vært tidlig ute og lyktes med å ta vare på sine ansatte.

– Alt i alt er vi godt fornøyd med hvordan organisasjonen har snudd seg rundt og tilpasset seg situasjonen, og hvordan selskapet har klart å levere på den økte etterspørselen. I tiden fremover blir utfordringen å heve blikket fra pandemisituasjonen, og å få langsiktige utfordringer med bærekraft, innovasjon og vekst tilbake i fokus, sier han.

Ikke en tradisjonell CFO-rolle

Bent Kilsund Axelsen har en litt annen bakgrunn enn det som er typisk for CFOer i store bedrifter. Han har riktignok en mastergrad i økonomi – men har arbeidet vel så mye med forretningsutvikling, markedsføring og produkt- og forretningsledelse som med rent finansielle oppgaver, dette i en karrière som omfatter en rekke lederstillinger i Yara, blant annet som landssjef i Thailand og Indonesia

Den spesielle erfaringsbakgrunnen har da også gitt ham en litt uvanlig rolle i jobben som CFO:

– Jeg er selvsagt opptatt av konsernets økonomiske og finansielle sider. Men i Elopak er allerede basisfunksjoner som regnskap, skatt og finans svært godt ivaretatt og uten spesielle utfordringer nå. Jeg skal derfor arbeide mye med å utvikle IT-siden, og en nyetablert funksjon som vi har kalt Strategy Office, sier Bent Axelsen.

Strategi og implementering

Det siste gir Elopaks CFO en sentral funksjon i koordinering av det kontinuerlige strategiarbeidet konsernet gjennomfører for å kunne takle raskt skiftende utfordringer i markeder og konkurranseforhold. Axelsen er imidlertid klar over at mål og strategier på overordnet nivå lett kan bli abstrakte og lite praktisk anvendbare i den operasjonelle virksomheten, og arbeider derfor med å koble strategi og implementering på måter som gjør sammenhengen tydelig og forståelig.

– Strategien er noe alle skal være en del av. Derfor er jeg opptatt å skape koblinger til alle nivåer, med konkrete mål og handlingsplaner for alle enheter og medarbeidergrupper, og for mange enkeltpersoner, meg selv inkludert. Tall må kobles til det som faktisk skjer, vi må få frem historiene tallene faktisk forteller. Det er slik vi alle kan se hva som fungerer, og hva vi må bli bedre på, sier han.

Tre mål for 2020

Axelsen understreker ellers at Elopak har tre overordnede mål for 2020: Å øke lønnsomheten ved mer profesjonell prising; å oppnå forsterket lønnsom vekst for fyllemaskiner, kartong og service i Elopaks avanserte aseptiske system som gir produkter lang holdbarhet uten krav til nedkjøling – og en aggressiv vekststrategi som systemleverandør på det amerikanske kontinentet. Der åpner deg seg nye muligheter, i takt med voksende interesse for miljøvennlig drikkekartong som alternativ til plastemballasje.

I tillegg kommer miljømessig bærekraft – som for Elopak ikke er et delmål, men en drivende kraft i alt vi foretar oss, sier Bent Kilsund Axelsen, Elopak.

Bent Kilsund Axelsen (47)

  • Stilling: Chief Financial Officer i Elopak
  • Tidligere erfaring: Kommer fra kunstgjødselgiganten Yara, der han har hatt en rekke lederstillinger innenfor blant annet Global Business Excellence, salg, markedsføring , finans og forretningsutvikling, og som landansvarlig i Thailand og Indonesia.
  • Utdannelse: Mastergrad i økonomi fra BI i Oslo.
  • Bor: Hosle i Bærum
  • Sivilstatus: Gift, to sønner på 12 og 14 år.
  • Utenom jobb: Familie, sport i form av ski, sykling og løping – og musikkproduksjon i eget kjellerstudio med venner, bekjente og kolleger som musikere.

 


Virusvern i 42 land

Litt andre pandemiutfordringer enn hos norske bedrifter flest: Elopak skal ta best mulig vare på 2 800 medarbeidere i 42 land verden over.

– Per 4. juni hadde vi syv bekreftede tilfeller av koronasmitte hos våre ansatte. Ingen av disse har vært innlagt på sykehus. Og alle ble smittet utenfor jobben, og har siden vært i karantene hjemme, sier Jutta Pinnerød, Senior Manager Corporate Communication hos Elopak.

Hun forteller at konsernet praktiserer strenge regler og begrensninger, særlig for fabrikkene. Og selvsagt respekteres alle offisielle tiltak i hvert enkelt land, i mange tilfeller har Elopak dessuten ytterligere selvpålagte regler.

– Leverandørene slipper ikke inn på anlegg, vi har strenge reiserestriksjoner og karantenebestemmelser og alle som kan jobbe fra hjemmekontor skal gjøre dette, sier hun.

Konsernet har også opprettet et eget COVID-19 Corporate Response Team med representanter for produksjon, distribusjon og HR. Teamet har daglige videomøter der aktuelle problemstillinger tas opp, og erfaringer og gode råd utveksles.

– Selv om vi ser at restriksjonene nå mykes opp i mange land, fortsetter vi med hjemmekontor for alle og spesielle tiltak ved fabrikker og testsentre. Det varer trolig til midten av august, selv om sluttidspunkt ennå ikke er bestemt, sier Jutta Pinnerød.

Elopak employees at home office

HJEMMEKONTOR: Elopak har omfattende regler og tiltak for smittevern, regler som skal tilpasses og formidles til medarbeidere i 42 land. Det stiller store krav til kommunikasjon, forteller Jutta Pinnerød. En hovedregel globalt er at alle som kan gjøre jobben hjemme, skal gjøre det. Og som bildet viser, Jutta lever som hun lærer. Hun har også fått ansatte over hele verden til å sende bilder fra sine hjemmekontorer, og så publisert dem på Elopaks intranett. Vi gjengir noen av bildene her. Foto: Privat (gjelder samtlige bilder)