Portrett av Konsernsjefen i Ferd

Forfatter: Ferd, ved Signe Marie Sørensen.

Bildetekst: Konsernsjef i Ferd, Morten Borge, har blant annet fokusert på konsernets nyinvesteringer den siste tiden. Foto: Karoline O. Pettersen

Finansmarkedet falt hardt og brutalt de første ukene inn i nedturen, prosjekter er utsatt og permitteringsvarslene hagler. Posisjonen og likviditeten hos mange selskaper, spesielt innen handel- og service, har betydd «make it or brake it» på kort tid.

– Det har vært en svært krevende tid, men vi er privilegerte i Ferd og står støtt gjennom dette, forsikrer Morten Borge over telefon fra sitt hjemmekontor på Jar.

Investerte mer

Robustheten skyldes den gode likviditeten og sterke balansen i konsernet, som blir ekstra fremtredende i krisetid. Det har gjort det mulig for konsernet å satse på nye investeringer også nå. Tidlig i utviklingen av pandemien la Ferds investeringsteam en strategi for hvordan de best kunne investere mens verdens børser raste. Planen ble å satse på eksterne fond og flere store likvide selskaper, spredt over ulike sektorer og geografier i første fase.

– På kort tid investerte vi nesten halvannen milliard kroner i globale likvide aksjer, sier Borge. Den overordnede risikostyringsplanen gikk ut på å investere i flere faser etter hvert som markedene falt. De fikk imidlertid kun investert i de første fasene, før markedet raskt snudde oppover igjen.

Parallelt har det vært viktig for Ferd å gi tilbake til de mange små foreninger og foretak som sliter som følge av nedstengningen. Derfor har Ferd, via sine ansatte, gitt en større pott til et bredt spekter av fritidstilbud for barn og unge. Et fantastisk initiativ fra Ferds eiere.

– Vi alle føler på et ansvar for å hjelpe til å holde hjulene i gang, slik at de som bidrar til at barns opplevelse av mestring og samhold også er der når alt dette er over, sier Borge som selv var en dedikert fotballspiller i oppveksten på Ellingsrud. Les mer om Ferd-faktoren her.

Bærekraftig satsing

Bråstansen av samfunnet har på mange måter vært godt nytt for klima på planeten, i alle fall en liten stund. På sikt er det imidlertid fare for at dårligere økonomi vil sette viktige investeringer i grønn innovasjon på vent.

– Klimakrisen er den største krisen av alle, og vil være her også når dette er over. Derfor er det viktig at vi fortsetter å investere i gode bærekraftige løsninger. Det håper jeg at myndighetene også ser behovet for å støtte opp under fremover, sier Borge og understreker at Ferd vil fortsette å satse dedikert og målrettet på dette feltet selv.

– Vi har hatt bærekraft som satsingsområde, men vil gjennom vårt Impact-mandat satse enda mer på bærekraftig innovasjon fremover, slår han fast. Borge understreker at investeringskapasiteten i Ferd fortsatt er god, til tross for store investeringer tidligere i år. Han forteller videre at de nå ser etter nye muligheter hvor de kan ta en aktiv langsiktig eierrolle. Det er fortsatt stor usikkerhet hos mange enkeltselskaper.

– Realøkonomisk tror vi det verste er foran oss. Derfor går vi frem med en fornuftig varsomhet, sier han.

Pandemien rammer ulikt

– Vi er på mange måter et speilbilde av Norge, og har sett noen av våre selskaper blitt rammet hardt den første tiden. Samtidig er det også flere som opplever økt etterspørsel, blant annet på grunn av gode leveransemodeller og evnen til å tilpasse seg markedet kjapt, forteller Borge og trekker frem laboratorieleverandøren Fürst og kartongleverandøren Elopak, i tillegg til dataleverandørene Mnemonic og Simployer, som alle har hatt god driv den siste tiden.

I tillegg til å investere mer gjennom nedturen, vil Ferd støtte og videreutvikle porteføljeselskapene fremover. Her gjøres løpende vurderinger for å bistå der det trengs.

Jeg håper selskapene våre føler at det er godt å være del av en større familie, både når det kommer til kompetanse og kapital, sier Morten Borge.

Lyspunkter i en krevende tid

Selv om de langsiktige realøkonomiske konsekvensene uroer ham, har Borge innfunnet seg med at fremtiden er vanskelig å spå. Han forsøker å holde blikket på det som gir motivasjon i hverdagen.

– Jeg er ekstremt imponert over innsatsen til alle kollegaene i denne krevende tiden. Ikke minst hvordan selskapene våre har satt ansattes helse og sikkerhet først, samtidig som de har holdt driften i gang på et fornuftig nivå, sier Borge som mener summen av veldrevne selskaper og kompetente folk har vært en veldig styrke for både konsernet og Borge personlig.

– Det har også vært stort for meg å se hvordan ansatte har håndtert hjemmeskole og hjemmebarnehage, parallelt med krevende oppgaver på jobb, legger han til.

Kontorene på Lysaker har vært tomme og driften er flyttet over til kontoret, stuen eller kjøkkenbordet hjemme. Hyppige Teams- og Zoom-møter har hatt jevnlige innslag av barn, kjæledyr og en og annen samboer som ikke visste at det var møtetid.

– Jeg tror de fleste har nådd en helt annet digital modenhet nå, og at vi er bedre rustet til å holde hjulene i gang på ulike måter etter dette, sier Morten Borge. Nå gleder han seg stort over at kontorene gradvis har åpnet opp igjen.