Bilde av Jarle Mork og Sigmund Olav Lie i Ferd Eiendom

Forfatter: Ferd, ved Signe Marie Sørensen.

Bildetekst: Jarle Mork og Sigmund Olav Lie i Ferd Eiendom ser frem til å bruke BREEAM In-Use til å videreutvikle bygget på en bærekraftig og lønnsom måte. Foto: Oda Hveem.

Vi har fokusert på miljø og bærekraft lenge, men har nå økt fokus ytterligere i alle ledd av vår virksomhet – fra tidlig regulering til forvaltningsfasen. Det siste er Asker Tek et meget godt eksempel på, sier Sigmund Olav Lie, økonomi- og finanssjef i Ferd Eiendom.

BREEAM-sertifiseringene er et nyttig verktøy for klimaansvarlige eiendomsaktører i arbeidet mot FNs bærekraftmål.

– Asker Tek er et godt eksempel på vårt ønske om kontinuerlig forbedring, sier han om den topp moderne næringseiendommen på rundt 16 000 kvm.

Hvorfor BREEAM-sertifisere ditt prosjekt?

 • Internasjonale studier viser at BREEAM-bygg har:
 • Høyere markedsverdi.
 • Høyere leieinntekter.
 • Større belegg.
 • Lavere driftskostnader.
 • Økt brukertilfredshet.
 • Redusert finasiell risiko.
  (Kilde: Grønn Byggallianse)

Næringsbygg med klimamål

Det har gjennom hele prosessen vært satt ambisiøse klimamål for næringsbygget som ble ferdigstilt i 2017. Under oppføring stod Asker Tek til karakteren Very Good i BREEAM-NOR-sertifiseringen, som er den norske tilpasningen av sertifiseringen. Denne omfatter kun nybygg og totalrenoveringer og innebærer blant annet klimaansvarlige materialvalg, god ivaretagelse av helse- og innemiljø, og forurensningsnivåer holdt på et minimum.
I tillegg kommer kriterier som omfatter alt fra avfallshåndtering og energibruk, til økologi og ledelse.

– Asker Tek er et topp moderne bygg hvor vi har sørget for muligheten for måling og oppfølging av blant annet energi- og vannforbruk. Med disse dataene kan vi gjøre kontinuerlige forbedringsprosesser, forteller Lie og legger til at det derfor var naturlig å gjennomføre en ny vurdering og BREEAM-sertifisering når bygget var tatt i bruk. Denne gjennomgangen resulterte i at bygget graderte til Excellent i den internasjonale BREEAM-seritfiseringen.

BREEAM In-Use tar for seg mange av de samme kriteriene som BREEAM-NOR, men krever imidlertid kontinuerlig oppfølging og tiltak for å sikre minimal belastning på klima og miljø også ved bruk.

Verktøy for grønne bygg

BREEAM In-Use er et verktøy som gir brukeren tilgang til å registrere, vurdere og sertifisere byggets miljøytelse.

Eiendomssjef i Ferd Eiendom, Jarle Mork, forteller at verktøyet fordrer jevnlig rapportering på rundt 200 punkter. Det er gårdeier som er ansvarlig for gjennomføringen.

– Vi har blant annet brukt energirådgivere til å bistå med implementeringen av målere og rapporteringssystem. Med god opplæring av vaktmesteren, sørger vi for kontinuerlig oppfølging av bygget, sier Mork.

Klimatiltakene som er innført på Asker Tek omfatter blant annet bruk av jordvarme og grønn mobilitetspakke til brukerne.

– Når bygget er i drift er det særlig viktig å ha høyt fokus på energi, transportløsninger, vannforbruk og avfallshåndtering. Eksempelvis benyttes varmepumper med grunnvarme som energikilde, sier Mork. Monitoreringen sørger for at systemet kan fin-tunes underveis for å sikre at byggets ytelse bare blir bedre og bedre med tiden.

Vaktmester Carl-Otto Agard-Michelsen viser det tekniske rommet i Asker Tek

Finjusterer: Vaktmester Carl-Otto Agard-Michelsen fra Malling & Co viser det tekniske rommet i Asker Tek. Med BREEAM In-Use har han fulle oversikt over alle parametere og kan finjustere, slik at bygget ivaretar helse, miljø og klima på beste vis. Foto: Oda Hveem

Lønnsomt med klimafokus

Ferds eiendomsteam tror at eiendommer med fokus på bærekraft vil ha et konkurransefortrinn i markedet.

– Vi opplever at vi ligger langt fremme her, sier Lie og legger til at han tror det vil bli økt fokus på bærekraft hos leietakerne i fremtiden.

Internasjonale studier viser også at BREEAM-bygg kan skilte med høyere markedsverdi og leieinntekter, lavere driftskostnader og risiko, i tillegg til økt brukertilfredshet.

Til tross for dette, er det kun rundt 300 norske eiendommer som er BREEAM-sertifiserte per nå. Det er all grunn til å tro at fokuset bare vil øke i takt med det grønne skiftet – både på eier- og leiersiden.

Verktøyet gir også store læringsfortrinn og bred innsikt som kan anvendes i fremtidige prosjekter, ifølge Lie og Mork.

– Vi opplever at det lønner seg å ha høyt fokus på miljø og bærekraft. BREEAM setter det i system og hjelper oss å videreutvikle våre bygg og vår virksomhet. For vår del er det også en bekreftelse på at det fungerer som det skal. Det fikk vi bekreftet med Asker Tek, sier Mork om det eksellente næringsbygget på Kraglund ved Asker sentrum.

Hvorfor benytte BREEAM in-Use?

BREEAM In-Use kan bidra til å:

 • Gi en oversikt over en porteføljens totale miljøytelse og etablere et referansenivå for videre utvikling.
 • Redusere miljøbelastning gjennom eiendoms- og ledelsesrelaterte tiltak.
 • Redusere driftskostnader.
 • Gi input til årsmeldinger og CSR-rapporter.
 • Øke trivselen og produktiviteten blant de ansatte i bygget.
 • Øke eiendomsverdi og markedsetterspørsel.
 • Tiltrekke investorer og leietakere.
 • Tredjepartsverifisere oppnådde resultater.
  (Kilde: Grønn Byggallianse)