Johan H. Andresen

Forfatter: Johan H. Andresen
Foto: Oda Hveem

Rett før utbruddet av 2. verdenskrig utvidet min farfar, Joh. H. Andresen, familiens hus med et bomberom, kjøpte et sted i et nøytralt land, og kjøpte inn 2,5 ganger vanlig lager av råvarer, slik at bedriften skulle kunne holdes i gang. Vi er ikke i oppstarten til en verdenskrig nå, men fordi alle leverandørkjeder er spesialiserte og geografisk konsentrerte, vil en krig som involverer store land med viktige ressurser, som den i Ukraina, få store og verdensomspennende ringvirkninger.

For ganske nøyaktig to år siden skrev jeg et innlegg om at pandemien var vår tids store kamp. Så feil kan man ta. Riktignok satte covid-19 verdenssamfunnet på en stor prøve, som det, bortsett fra å ikke tilby nok gratis vaksiner raskt nok til alle utviklingsland, faktisk besto. Men til tross for pandemiens herjinger, så har en krig som er initiert av en supermakt potensial til faktisk å endre verdensordenen.

Selv om mange av våre bedrifter har mye salg, gode partnere, og eksepsjonelle ansatte i andre verdensdeler, så har Ferd en europeisk opprinnelse, og vår historie er en del av en europeisk arv. Vår reise, våre verdier og relasjoner er i stor grad knyttet til det europeiske kontinent og dets demokratiske tradisjoner. Krigen i Ukraina går derfor spesielt inn på oss, og meg. Og vi har ansatte, spesielt i Elopak, som er svært utsatt, både i Ukraina og i Russland, og de er min største bekymring.

De av dere som arbeider i Ferds bedrifter, skal vite at vi som familie og eiere har med oss slekters erfaring fra slike tider før. Vi er derfor sikre på at nettopp dere nå og alltid er bedriftens aller viktigste bidragsytere til både å forsvare eksisterende posisjoner og være proaktive når muligheter oppstår. Samtidig vet vi at dere vil ta imot og inkludere andre, som for eksempel flyktninger, og gi dem de samme mulighetene som dere har fått. Ferd er alltid opptatt av ungdom som trenger nye, og av og til spesielle og tilrettelagte muligheter, men i tider som dette er vi ekstra påpasselige med at de som er i vår nærhet, enten de har vært der lenge som folk Groruddalen eller andre nabolag, eller er nyankommet, som Ukrainske flyktninger, blir gitt sine muligheter.

Ferd har finansiell beredskap for slike scenarioer som vi er i nå. Det gjør at vi kan støtte bedrifter som kan skape verdier i dagens situasjon, og være ekstra foroverlente når situasjoner tilsier det. Vi har en kombinasjon av likvide aktiva og kredittlinjer på et tosifret antall milliarder. Denne kapasiteten vil vi også bruke til å gjøre nye investeringer, midt i en krisesituasjon. Som familieselskap er vi jo her i evighetens perspektiv, så dette er helt innafor. Vi er opptatt av hva vi alle skal leve av fremover, så vil vi alltid investere i fremtiden.

Samtidig har vi i Ferd nå mange etiske dilemmaer. Skal vi fortsette å investere i bedrifter som har Russland som et viktig marked? Hvilke forventninger skal vi ha til russiske relasjoner? Skal vi skille dem etter hvorvidt de støtter brudd mot folkeretten eller ei? Skal vi offentlig nevne de av våre konkurrenter som er aktive i Russland, samtidig som våre egne selskaper har trukket seg ut? Skal vi påpeke de av våre kunder som fortsatt er kunder av selskaper som holder virksomheten i gang i Russland? Det hadde vært kjekt om andre, som indirekte er nevnt her, faktisk selv tok stilling til disse spørsmålene og agerte på det. I mangel på dette kan vi selv bli nødt til å vise til disse forholdene.

Min farfar kom i 1934 tilbake som den norske representanten i en nedrustningskonferanse i Europa, og tok de beslutningene som i dag gjør det mulig for meg å skrive disse ordene. Jeg håper fremtidige generasjoner av eiere, ledere, partnere og ansatte vil tenke at de beslutningene vi tar nå i vår tid er blant de rette valgene, basert på verdier som ikke endrer seg over tid. Akkurat som i tilfellet av pandemien, så er det ingen andre enn dere jeg heller ville møtt disse utfordrende tidene sammen med.

 

Sign_Andresen