LÆRLINGER: For Aibel et ledd i å ta samfunnsansvar — men også en god mulighet til å rekrkuttere dyktige fagarbeidere.

Forfatter: Ferd, ved Hans Gudmund Tvedt
Foto: Aibel

 

Hvert år inntar rundt 50 forventningsfulle elever fra yrkesfaglige utdanningsprogrammer i videregående skole sine lærlingplasser hos Aibel. For de fleste er læretiden to år. Det betyr at et av Norges ledende serviceselskaper innenfor olje, gass og havvind til enhver tid har ansvaret for at rundt hundre ungdommer får kunnskaper og ferdigheter som gir topp forutsetninger for yrkeslivet. Samtidig bidrar selskapet til at både offshorebransjen og en rekke andre næringer får de kompetente medarbeiderne de vil etterspørre i årene fremover.

ELEKTROFAG: Christina Botne Skår er en av mange Aibel-lærlinger som ble fast ansatt da fagbrev var på plass – i hennes tilfelle i elektrofaget automasjon. Foto: Aibel

Stor mangel på lærlingplasser

– Som et av de store teknologiselskapene i Norge, og som en hjørnesteinsbedrift på Haugalandet, ser vi klart at vi har et samfunnsansvar. Vi vil bidra med å ta lærlinger i de fagene vi arbeider innenfor, og gir dem grunnleggende teoretisk opplæring og gode muligheter til å få praktisk erfaring, sier Ellen Tvergrov, Section Manager, Mechanical Resources i Aibel, og ansvarlig for selskapets lærlingprogram.

– Samtidig ser vi jo at det å ha lærlinger også er verdifullt for oss og vår rekruttering av dyktige fagarbeidere. Vi må bruke tid og ressurser på ungdommene, til gjengjeld kan vi følge dem tett fra de går ut fra skolen til de står med fagbrevet i hånden. Slik lærer vi hver enkelt å kjenne, samtidig som de blir godt kjent med oss, sier hun.

INDUSTRIRØRLEGGER: Vebjørn Førre Knutsen gikk læretiden hos Aibel, og ble fast ansatt da fagprøven var bestått. Foto: Aibel

DATASTYRING: Abdou Almasri som CNC-lærling hos Aibel. Nå jobber han fast med digital styring av maskiner. Foto: Aibel

Mange fortsetter i Aibel

Lærlingene er ikke garantert jobb hos Aibel, men de fleste blir ansatt i selskapet etter at fagprøven er bestått og de underveis har vist gode holdninger og evne til å klare seg.

Aibel har lærlinger i mekaniske fag, med spesialisering som sveiser, platearbeider og industrirørlegger, dessuten innenfor industrimalerfaget/overflatebehandling og logistikk, industrimekaniker, CNC (datastyring av mekaniske maskiner) og NDT-kontrollør (metoder for å påvise materialfeil uten å ødelegge objektet som kontrolleres). Selskapet har også lærlinger i elektrofag, der de kan velge automasjon, telekommunikasjon, energimontørfaget, VVS-rørleggerfaget eller utdanning som elektriker

LOGGISTIKK: Lærling Eline N. Tokdal lærer seg å bruke utstyret som trengs for at logistikken skal fungere prikkfritt. Foto: Aibel

Det store flertallet av lærlingplassene er ved Aibels verft i Haugesund, men noen lærlinger jobber i Aibels prosjekter for Equinor på Melkøya i Hammerfest, og på Gasscos prosessanlegg på Kollsnes.

– I enkelte tilfeller har andreårslærlinger også fått prøve seg på offshore-installasjoner, men i hovedsak skal de lære seg faget i land på verkstedene våre, og på revisjonsarbeid på landbaserte plattformer, sier Ellen Tvergrov.

INDUSTRIRØRLEGGER: Lærling Vebjørn Førre Knutsen sliper en skjøt i rørsystemet. Foto: Aibel

Aibel AS

  • Et av Norges største serviceselskaper innenfor oppstrøms olje og gass samt fornybar energi
  • Opererer innenfor forretningsområdene feltutbygging, modifikasjoner, vedlikehold og offshore vind
  • Hovedkontor i Stavanger, ytterligere fem lokasjoner i Norge, dessuten virksomhet i Thailand og Singapore
  • Omsetning nær 13 milliarder kroner (2021)
  • 4700 medarbeidere i Norge og internasjonalt
  • Ferd eier 50 %, det svenske investeringsselskapet Ratos eier de resterende 50 % sammen med AP6 Fonden
  • Hjemmeside