Å få være en sosial investor er en glede vi unner mange flere. Du kan sette deg et mål om en positiv samfunnsendring eller endring i livet til en utsatt målgruppe. Deretter kan du finne fantastiske mennesker som lever av å hjelpe andre og etablerer aktiviteten sin som et selskap.

Noen av disse selskapene gir deg som investor lav økonomisk avkastning, men betydelige sosiale resultater. Andre selskaper klarer også å skape økonomisk overskudd, og dine penger forvaltes med en vanlig forretningsrisiko – samtidig som du bidrar til å skape sosiale resultater. For oss i Ferd har det vært viktig å ikke bare plassere penger for å skape sosiale resultater, men også arbeide aktivt med gründerne for å få selskapet til å vokse. Vi ønsker at flere mennesker skal få tilgang på de sosiale løsningene som vi ser og måler gir god effekt.

Å måle og styre etter sosiale effekt

Nettopp det å måle effekter er et viktig stikkord for oss som sosial investor. Men, det å måle sosiale resultater er vanskelig. Penger og antall tiltak er mye enklere å telle enn endringer på selve problemet du bekjemper. Vi er imidlertid overbevist om at verden beveger seg fremover, også på dette området. Vi i Ferd Sosiale Entreprenører er opptatt av at alle som jobber med å bedre menneskers livskvalitet må tørre å spørre om det de gjør lykkes. Vi jobber derfor aktivt med selskapene våre for å bli bedre kjent med sammenhenger mellom aktivitet og effekt.

Vi håper også på økt dialog og samarbeid med offentlig sektor fremover for å finne gode indikatorer og felles språk for måling av resultater. Regjeringens nyetablerte StartOff-satsing kan bli en arena for dette. Her kan offentlige aktører bli kjent med nye løsninger og få hjelp til å kjøpe inn nye tjenester og sette sosiale mål – også i velferden. Hvordan hjelper tiltakene i Barnevernet det enkelte barnet? Føler barnet at det løftes? Møtes han med kjærlighet, trives på skolen og har gode støttespillere? Og hun som fikk praksis gjennom NAV, beholdt hun jobben og fikk det bedre i livet sitt? Det lar seg måle og vi jobber allerede i dag på flere spennende prosjekter som involverer offentlig sektor og sosiale entreprenører, som sammen setter seg målbare sosiale mål.

Gode resultater – til tross for pandemi

De fleste av våre selskaper har klart seg godt, til tross for covid-19. Flere av selskapene jobber med sårbare grupper og har fått økt sin aktivitet fordi løsningene plutselig har blitt enda viktigere. Et par selskaper har imidlertid blitt hardt rammet av nedstengingen, og trenger fortsatt tilgang på fysiske møtearenaer for å skape sine resultater.

De sosiale resultatene gir mest mening lest for hvert enkelt selskap, men oppsummert ser vi at porteføljen når mange tusen mennesker med sine løsninger. Det er investeringer vi er stolte av! Og vi inviterer andre investorer og offentlige etater med på reisen for stadig bedre sosiale resultater – for stadig flere mennesker.

Se hele rapporten her.