Den 27. november var over 280 mennesker samlet på Vulkan Arena. Med effektkontrakter på agendaen var det duket for faglig input og nettverksbygging. Katinka Greve Leiner i Ferd Sosiale Entreprenører fortalte at bruken av effektkontrakter vil være med på å redusere risikoen for offentlig sektor ved uttesting av nye løsninger.

– Vi ser at kommunene sliter med å få nok rom i budsjettene til forebygging og innovasjon. Nå ser vi hvordan effektkontrakter eller såkalt brofinansiering kan brukes for å få innført og testet nye løsninger. Det er inspirerende å møte andre som har testet dette i flere naboland, sier hun.

Effektkontrakter åpner for nye muligheter
Konferansen samlet foredragsholdere fra Norden og Europa. Alle har lang erfaring med effektkontrakter, en modell Ferd Sosiale Entreprenører mener kan skape god sosial effekt også her i Norge.

– Vi håper at møtet mellom offentlig sektor og investorer inspirerer til videre læring og muligheter for hvordan vi kan samarbeide for å skape og spre nye sosiale løsninger. Det er mennesker der ute som virkelig kan få hjelp av dette for å endre sine liv, og de trenger løsninger raskt, sier hun.

Stadig flere investorer ønsker å investere i prosjekter som kan ha positiv innvirkning på menneskers liv. Gjennom en effektkontrakt er det lettere for sosiale investorer å samarbeide med offentlig sektor om nye løsninger som kan bidra til å løse samfunnsproblemer. Denne modellen for offentlig-privat samarbeid åpner opp for nye muligheter. Modellen baseres på at en sosial investor forhåndsfinansierer prosjekter og løsninger som så tilbakebetales helt eller delvis av det offentlige når felles resultatmål er oppnådd. På denne måten kan gode tiltak skaleres, og de som ikke fungerer kuttes raskere.

Brofinansiering minsker risiko 
Under konferansen ble det satt søkelys på ulike former for effektkontrakter og hvordan man kan måle effekt. Tilhørerne fikk blant annet høre et foredrag med Kenneth Ferguson fra stiftelsen The Robertson Trust. Han fortalte om hvordan de utviklet sin egen form for brofinansiering i Skottland for å bidra til mer forebygging. Det var også foredrag med kommunalsjef Kari-Ann Dale fra Lier Kommune der hun fortalte om det vi tror er Norges første effektkontrakt. Dette er et samarbeid mellom Lier kommune, Ferd Sosiale Entreprenører og Trygg av natur, som sikrer at 100 Lierungdommer får et nytt livmestringstilbud de neste tre årene.

Tre verdige kandidater
Etter en dag fyllt av faglig påfyll og spennende foredrag, var det tid for å kåre vinneren av Årets Sosiale Entreprenør. De tre kandidatene Pitstop, iMAL og Moving Mamas, konkurrerte om prisen på en halv million kroner. Det ble til slutt iMAL som gikk av med seieren, med sin lese- og skrivemetode som hjelper flere barn til å lykkes med bokstaver og lesing fra første skoledag.

Les mer i Ferdmagasinet