– Årets tre finalister representerer på mange måter bredden innen sosialt entreprenørskap i Norge. De forebygger utenforskap blant viktige målgrupper som barn, unge og innvandrerkvinner, og har innovative løsninger både på individ- og systemnivå, forteller Johan H. Andresen, eier og styreleder i Ferd.

Johan H. Andresen har ledet juryens arbeid med å dele ut prisen, og ser frem til prisutdelingen. Årets jury har bestått av representanter fra SoCentral, Ashoka, Reach for Change, Tøyen Unlimited, Innovasjon Norge, Kronprinsparets Fond og Ferd Sosiale Entreprenører. Alle aktørene har lang og bred erfaring fra feltet og jobber aktivt for at flere sosiale entreprenører skal lykkes.

Juryen har totalt fremmet 20 kandidater til prisen. I tillegg til heder og ære får vinneren en halv million kroner, mens de to øvrige finalistene mottar 50.000 kroner. Prisen deles ut på SosEntKonferansen på Vulkan i Oslo 27. november 2019.

PitStop
PitStop arbeider for å bekjempe utenforskap blant unge på en effektiv og enkel måte. Dette gjøres ved å hjelpe nonprofit virksomheter å drive samtalehjelp, undervisning, aktivisering og arbeidstrening for utsatt ungdom. Juryen begrunner Pitstops nominering med at selskapets løsning mobiliserer ideell sektor til å ta i bruk nye løsninger og har skalering som grunnpilar i modellen.

– Pitstop benytter en innovativ metode med gode og dokumenterte resultater. Selskapets gründer kommer fra politiet og har erfaring fra målgruppen. Hun er faglig solid og har stor læringsvilje og gjennomføringskraft. Samarbeidet mellom fagfolk og frivillige skaper trygge rammer, faglig utvikling og et positivt miljø for ungdommene, sier Andresen.

iMAL
iMALs lese-og skrivemetode hjelper flere barn til å lykkes med bokstaver og lesing fra første skoledag. Juryen mener selskapets løsning har stor og viktig forebyggende effekt ved at den sikter seg inn på de første 100 dagene i 1. klasse.

– iMALs løsning stigmatiserer ikke enkeltelever og kan brukes av både lærere, elever og familier. Gründeren kommer selv fra læreryrket og har stor faglig troverdighet. iMALs produkter er digitale og ressurseffektive, med et stort potensial for skalering. De håndterer en global utfordring og kan bli en norsk løsning som plukkes opp av andre land, sier Andresen.

Moving Mamas
Moving Mamas er en sosial entreprenør som skaper muligheter for og med innvandrerkvinner. Gjennom et eget akademi, produksjon av egne produkter og kommersielle tjenester er selskapets mål å få flere innvandrerkvinner i arbeidsliv og entreprenørskap. Juryen begrunner Moving Mamas nominering med at selskapet gir kvinner som ofte faller utenfor arbeidslivet verdighet gjennom arbeid og en mulighet til å tjene egne penger.

– Når en Mama kommer i jobb, skapes store ringvirkninger for både kvinnene og deres familier. Selskapet har en god løsning på en stor samfunnsutfordring og viser at personer med flerkulturell kompetanse er verdifulle ressurser i samfunnet, sier Andresen.

Tidligere vinnere:

2018: Assistert Selvhjelp

2017: Motitech

2016: Generasjon M

2015: Gammel Nok

2014: Monsterbedriften

2013: Epleslang

2012: Lyk-z & døtre

2011: Noen

2010: Forandringsfabrikken

TEKST: ANNIKEN GRUNDT