I en effektkontrakt betaler det offentlige kun for faktiske resultater. Dette skjer ved at en sosial investor forhåndsfinansierer et tiltak som tilbakebetales dersom avtalte resultater er nådd. Modellen gjør det enklere å teste ut og spre nye løsninger, og er et viktig virkemiddel for økt sosial innovasjon.

Aktuelt for Norge
Det er en stor satsning på effektkontrakter  internasjonalt og mer enn 25 land har lansert over 150 slike kontrakter. Katinka Greve Leiner, direktør i Ferd Sosiale Entreprenører, mener Norge kan ha god nytte av verktøyet.
– Vi ser at effektkontrakter er testet ut med god effekt i andre land i Norden og Europa, og tror også dette er veldig aktuelt for Norge, sier hun.

Problemet er ofte at gode tiltak ikke satses på på grunn av budsjettutfordringer i det offentlige. Derfor ønsker Ferd Sosiale Entreprenører å samle både investorer og representanter fra offentlig sektor.
– Vi er opptatte av å få tatt i bruk de tiltakene som gir god effekt, og har fått med oss spennende foredragsholdere fra både offentlig sektor og investeringsmiljøer i inn- og utland som vil dele sine erfaringer, sier Katinka.

 På SosEntkonferansen får du mer informasjon om:

  • Hvordan effektkontrakter kan være et nyttig verktøy for innovasjon i offentlig sektor

  • Konkrete eksempler fra inn -og utland

  • Praktiske sider ved utforming av en kontrakt – hvordan måler du effekt, hva sier jussen?

  • Sosiale investorer – hva motiverer dem til å jobbe på denne måten?

SosEntKonferansen er et årlig arrangement i regi av Ferd Sosiale Entreprenører og arrangeres i år på Vulkan Arena i Oslo fra kl. 10-16. Fra kl. 16-19 blir det mat og mingling, samt kåring av Årets Sosiale Entreprenør.

På konferansen treffer du beslutningstakere fra offentlig og privat sektor, i tillegg til investorer og sosiale entreprenører.
Les mer om effektkontrakter hos Kommunesektorens organisasjon (KS) her