VISER VEI: Altfor mange står utenfor arbeidslivet, men med litt hjelp kan flere inkluderes. Finalistene til Årets Sosiale Entreprenør er veivisere for hvordan dette kan gjøres.

Årets Sosiale Entreprenør 2023 handler om arbeidsinkludering og er den første kåringen med et forhåndsvalgt tema. Alle de 25 nominerte selskapene jobber med å motvirke utenforskap gjennom arbeid.

De ble vurdert på hvor innovativ løsningen deres er, om den er skalerbar, om forretningsmodellen er økonomisk bærekraftig og i hvilken grad de bidrar til arbeidsinkludering, forteller Ferdeier og juryleder, Johan H. Andresen.

De tre finalistene pekte seg raskt ut.

– Alle tre sikrer arbeid for grupper som ofte står ekstra langt utenfor arbeidslivet, som unge voksne, funksjonshemmede og tidligere innsatte. I tillegg er løsningene solide, skalerbare og kan vise til dokumentert effekt, sier han. 

For andre gang deles prisen til Årets Sosiale Entreprenør ut på NHOs årskonferanse, som finner sted i Oslo Spektrum 5. januar. Vinneren mottar hyllest og prisen på en halv million kroner foran en fullsatt sal med politikere og ledere i norsk næringsliv. 

Større ansvar

NHOs årskonferanse har denne gangen fått navnet «Uro», og vil belyse de nye store utfordringene folk og bedrifter står overfor, og hvordan man må jobbe sammen for å løse dem. Som NHO-sjef Ole Erik Almlid sier: «De store oppgavene for samfunnet og bedriftene er blitt enda større enn de var før pandemien, men forutsetningene har blitt vanskeligere og verden mer uforutsigbar.»

Vi valgte arbeidsinkludering som tema for å gjøre prisen så relevant som mulig for publikum i salen. For både oss og NHO innebærer temaet for konferansen at alle må ta et større ansvar. Det betyr også at bedrifter aktivt må bidra til å få flere i arbeid, enten ved å gjøre det selv eller ved å kjøpe fra eller samarbeide med selskaper som er gode på dette. Vi ville også vise at disse ekstrem-utøverne av bærekraft kan være veivisere og gode eksempler på hvordan man kan lykkes med arbeidsinkludering, sier Johan.  

Limet i samfunnet

NHO har vært representert både i nominasjonskomiteen og juryen. Direktør for arbeidsliv i NHO, Nina Melsom, understreker at arbeidsinkludering er vinn-vinn for alle parter. 

Arbeid er limet i et samfunn, men altfor mange står utenfor arbeidslivet. Samtidig mangler mange bedrifter arbeidskraft. Arbeid er den beste medisinen for å motvirke vedvarende lavinntekt og utenforskap, sier hun, og peker også på at arbeid er grunnsteinen for et godt og velfungerende velferdssamfunn.

–  Inkludering er viktig for den enkelte for å sikre stabil inntekt, personlig utvikling og deltakelse på en sosial arena. Arbeidsgiver tjener på å inkludere, kandidatene tjener på å bli inkludert og samfunnet tjener på inkludering, fastslår hun.

NHOs årskonferanse samler hvert år om lag 1500 politikere og næringslivsledere. I 2023 vil konferansen også bestå av en digital sending du kan melde deg på her.

Finalistene til Årets Sosiale Entreprenør

Hogst AS
Tilbyr tidligere straffedømte opplæring og fast jobb som skogsarbeidere. Dette er en gruppe som ellers ville hatt begrenset adgang til arbeidsmarkedet.

– Dette er et skikkelig lavterskeltilbud der innsatte går rett fra fengsel og ut i arbeid. Hogst sikrer lønn, aktivitet og nytt nettverk, forteller Johan og viser til selskapets egen visjon: «Det handler om hvilket samfunn vi ønsker å være, og hvordan vi kan endre holdninger fra å sette folk i bås – til å se potensialet». Han fremhever også at arbeiderne i Hogst får muligheten til å ta fagbrev.

Get Academy
Hjelper unge voksne mellom 18-30 år som i dag står utenfor arbeidslivet inn i IT-utvikleryrket. Studentene lærer grunnleggende programmering og får også annen nøkkelkompetanse. I siste del av løpet har de praksis i bedrift. Konsulentavdelingen GET Academy Solutions gir mulighet for dem som ikke får praksisplass i ordinær bedrift. 

– Det er en gruppe som faller gjennom alle andre utdanningssystemer, men som Get Academy klarer å nå med utdanning og opplæring som sikrer de jobb. De har en effektiv modell med godt samarbeid med en rekke bedrifter. Det er også veldig positivt at selskapet også bruker studentene sine som lærere i neste runde, sier Johan. 

HELT MED
Bidrar til at personer med utviklingshemming får jobb. Dette er en av gruppene som møter flest barrierer når det kommer til muligheter for å delta i arbeidslivet. I tillegg til å matche kandidat og bedrift som andre rekrutteringsbyråer, er tett oppfølging hele veien HELT MED sin suksessoppskrift.

– De gjør hele rekrutteringsarbeidet og alle de små tingene som er nødvendige for at utviklingshemmede skal komme ut i arbeid. De er det støtteapparatet både bedriftene og målgruppen trenger, og det er et veldig godt gjennomtenkt konsept. De har et solid team som også evner å tenke forretning, og det er viktig for å kunne skalere, forteller Johan.

Tidligere vinnere

2022: Ideelt AS
2020: Lifeness
2019: iMAL
2018: Assistert Selvhjelp
2017: Motitech
2016: Generasjon M
2015: Gammel Nok
2014: Monsterbedriften
2013: Epleslang
2012: Lyk-z & døtre
2011: Noen
2010: Forandringsfabrikken

Takk til juryen!

  • Elham Binai, direktør for mennesker og kultur i NHO
  • Ahmed Hassan, Ideelt AS (vinner av Årets Sosiale Entreprenør 2022)
  • Ingunn Moser, administrerende direktør i Diakonhjemmet Stiftelse
  • Kari Mæland, arbeidsdirektør i arbeidsgiverseksjonen i NAV
  • Johan H. Andresen fra Ferd er juryleder.