FOREBYGGER FRAFALL: De nominert til Årets Sosiale Entreprenører 2024 har løsninger som hjelper barn og unge å fullføre grunnskole og videregående.

–  Disse innovative bedriftene har utviklet løsninger som enten hjelper sårbare grupper som står i fare for å falle fra utdanningssystemet, eller de har skapt verktøy som gjør læringsopplevelsen mer engasjerende og tilpasset den enkeltes behov, forteller Johan H. Andresen, eier og styreleder i Ferd.

Skolefrafall: et økende samfunnsproblem

At unge ikke fullfører utdanningsløpet, er et stort og aktuelt samfunnsproblem. Manglende utdanning fører ofte til mangel på jobbmuligheter, og det medfører betydelige kostnader for samfunnet når en person ikke kommer i arbeid.

Å unngå at unge dropper ut av skolen er derfor helt avgjørende for å opprettholde og finansiere velferdsordningene i Norge. For den enkelte er skolen viktig for mestring, personlig utvikling og som sosial arena.

– Sosiale entreprenører er kjent for å ta i bruk nye og kreative metoder for å løse samfunnsproblemer. De nominerte har utviklet programmer og tjenester som er skreddersydd for å støtte og engasjere elever som sliter med å fullføre skolen, sier han.

Noen selskaper tilbyr løsninger som tas i bruk av skoler. Andre selskaper gir støtte til barn og foreldre utenfor skolesettingen, med mål om å styrke barn og ungdommers muligheter for å fullføre utdannelsen.

En hederspris for varige sosiale resultater

Ferd-prisen Årets Sosiale Entreprenør er en prestisjefylt pris som belønner selskaper som har vist at de kan gjøre en positiv og varig forskjell i samfunnet, og som har potensial til å bidra til å løse viktige sosiale utfordringer i Norge.

– Prisen er ment for å vise frem mangfoldet av sosiale entreprenører som skaper verdier og nyskapning i samfunnet. Ofte er dette selskaper som har jobbet i noen år og som kan vise til dokumenterbare sosiale resultater, påpeker Andresen.

Støtte og anerkjennelse for sosiale entreprenører

Det er tredje gang prisen deles ut på NHOs årlige Årskonferanse og Ferd takker NHO for nok et godt samarbeid.

– De nominerte er med på å skape et mer romslig samfunn med plass for alle, også de som ikke passer inn i det tradisjonelle løpet. Her er det mye å bli inspirert av, også for NHOs medlemsbedrifter. Alle må bidra dersom vi skal klare å skape et mer inkluderende samfunn, enten det gjelder skole eller arbeidsliv. Jeg tror de fleste av oss har forstått at vi ikke lengre kan tenke at «one size fits all», sier Andresen og legger til;

– Vinneren blir presentert for en rekke politikere og næringslivsledere på Årskonferansen. Tidligere kåringer av Årets Sosiale Entreprenører har sikret finalistene og vinneren flere konkrete leads, kunder og samarbeidspartnere. Det ønsker vi å se mer av, selv om det i år handler om skolefrafall. De sosiale entreprenørene trenger støtte, fremsnakk og gode koblinger.

Tre finalister – én vinner

I slutten av november vil tre finalister bli offentliggjort, og på NHOs Årskonferanse den 9. januar vil vinneren av prisen og 500 000 kroner bli kunngjort. De to øvrige finalistene vil motta 50 000 kroner hver.

I år som i fjor har organisasjoner som støtter sosiale entreprenører rundt om i landet fått muligheten til å nominere selskaper.

– Vi gikk bredt ut og bad om å bli tipset om selskaper som jobber med skolefrafall. Det er alltid spennende å se hvilke selskaper som løftes frem av de ulike miljøene. I år har vi både fått inn navn på selskaper vi kjenner godt fra før, men også nye navn, sier Andresen.

En nominasjonskomité skal vurdere selskapene etter kriteriene innovasjon, skalerbarhet og økonomiske- og sosiale resultater. I år vurderes også de nominerte på deres bidrag til å øke gjennomføringen av grunnskole og videregående skole.

Komiteen skal deretter velge ut 5-7 selskaper som får presentere seg for juryen, som vil velge ut tre finalister og til slutt en verdig vinner.

I juryen sitter Fazilat Siddiq, professor ved Universitetet i Sør-Øst ved Enhet for Digitalisering og Utdanningskvalitet, Rina Mariann Hansen, tidligere byråd for næring og eierskap og arbeid, integrering og sosiale tjenester i Oslo, Yngvar Ugland, forbrukerteknolog og divisjonsdirektør, DNB NewTechLab, Vibeke Østensjø, direktør HR og organisasjon i NHO og Jarle Eknes fra HELT MED som vant prisen i 2023. Johan H. Andresen fra Ferd er juryleder.

De nominerte til Årets Sosiale Entreprenør 2024 er:

Trygg av natur, Løvetannakademiet, Guttas Campus, Flexid, Flyt-programmet, Gamingkontakten, Undervisningsplan, Scrimba, Stiftelsen Opprop, Stiftelsen Christian Radick, Dale Oen Experience, Tackl, Hyssingen Produksjonsskole, JobLoop, Abildsø gård, Fullt Fokus, Magisk Kunnskap, Curipod, Eduplation, UngInvest, Atlas Kompetanse, Elevtjenesten Kopling og Pitstop