Betaler for resultater
Effektkontrakt er en alternativ modell for offentlig-privat samarbeid med fordeling av ansvar og risiko. En sosial investor forhåndsfinansierer et tiltak som tilbakebetales av det offentlige når avtalte resultater er nådd. Dette betyr at det offentlige kan skalere tiltak som viser seg å fungere godt for målgruppen, og avslutte tiltak som ikke fungerer uten store kostnader. Effektkontrakter er allerede et populært virkemiddel både i Norden og Europa.

Inviterer til konferanse
Ferd Sosiale Entreprenører har jobbet med sosiale entreprenører i over 10 år. Katinka Greve Leiner, direktør i Ferd Sosiale Entreprenører, mener Norge kan ha god nytte av effektkontrakter og inviterer til konferanse om temaet 27. november.

– Vi ser at effektkontrakter er testet ut med god effekt i andre land i Norden og Europa, og tror dette er et verktøy vi også kan ha god nytte av i Norge, sier hun.

Problemet er bare at gode tiltak ofte ikke satses på på grunn av budsjettutfordringer i det offentlige. Derfor ønsker Ferd Sosiale Entreprenører å samle investorer og representanter fra offentlig sektor.

– Vi er opptatte av å få tatt i bruk de tiltakene som gir god effekt, og på denne måten kan vi lære mer om hvordan dette kan gjøres.

Ønsker du å lære mer om effektkontrakter? Meld deg på SosEntKonferansen 27. november og få mer informasjon om:

  • Hvordan du kan måle effekt
  • Samarbeid med offentlig sektor
  • Hvorfor og hvordan investorer satser på dette internasjonalt
  • Eksempler på hvordan modellen er tatt i bruk i Norge og andre land
  • Forskjellen på filantropi og bærekraft-investeringer

Konferansen arrangeres på Vulkan i Oslo fra kl. 10-16. Fra kl. 16-19 blir det mat og mingling og vi vil kåre Årets Sosiale Entreprenør.

SosEntKonferansen er et årlig arrangement i regi av Ferd Sosiale Entreprenører. Her møter du beslutningstakere og ledere fra kommuner, stat, sosiale virksomheter, ideell sektor, stiftelser og andre sosiale investorer.

Les mer om effektkontrakter hos KS her.