19 selskaper er nominert til prisen Årets Sosiale Entreprenør 2020.

– Fellesnevneren for de nominerte i år er at alle jobber med å motvirke utenforskap hos en sårbar gruppe i samfunnet. Det er imidlertid stor bredde i hvilke modeller de har valgt og hvordan de bygger selskapene sine, forteller juryleder, eier og styreleder i Ferd, Johan H. Andresen.

De nitten nominerte er valgt ut for sitt særskilte potensiale for å løse samfunnsutfordringer, ifølge Andresen. I midten av november får vi vite hvem som går av med seieren og prisen på en halv million kroner til videre utvikling av bedriften.

Følg med på aretssosent.no for informasjo’n om tid og sted for utdelingen.

Kriteriene
Kandidatene vurderes etter kriteriene innovasjon, skalerbarhet og økonomiske- og sosiale resultater. Juryleder Andresen mener prisen bidrar til å vise frem løsninger og lederskap som virkelig fortjener heder. Dette er ellevte gang prisen deles ut.

– Vi ser en stor utvikling i feltet, og prisutdelingen er en fin anledning til å bli kjent med flere sosiale entreprenører. Det er veldig gledelig å se at de sosiale løsningene blir utviklet av gode og engasjerte ledere som både er idealister og verdiskapere, sier han. – Dette gjelder både for helt ferske selskaper, og de som har vært i drift i flere år.

Tre finalister – én vinner
Stadig flere gründere motiveres av å være med å løse samfunnsutfordringer, og interessen rundt og kunnskapen om sosialt entreprenørskap er økende.

– Prisen skal øke potensialet og ringvirkningene av det viktige arbeidet kandidatene gjør. For Ferd er dette et av flere virkemidler for å hjelpe flere hardtarbeidende entreprenører til å lykkes, sier Johan.

Vinneren av Årets Sosiale Entreprenør får hovedgevinsten på en halv million kroner, og de to andre finalistene får 50.000 kroner hver.

Årets jury er som i fjor sammensatt av medlemmer fra organisasjoner som bidrar til at de sosiale entreprenørene lykkes. Hvert jurymedlem har nominert to til tre selskaper hver. Sammen skal de velge tre finalister og kåre en vinner.

Juryen består av representanter fra Ferd Sosiale EntreprenørerAshokaKronprinsparets FondTøyen UnlimitedSoCentralWilstarAbelia og Innovasjon Norge med Johan H. Andresen fra Ferd som juryleder.

– Vi jobber hele tiden med å utvikle et enda bedre økosystem for å støtte disse sosiale løsningene. Derfor er det både gledelig og imponerende å se de nominertes evne til å gjøre bruk av hele paletten av støttespillere de har til rådighet, sier han.

De nominerte til Årets Sosiale Entreprenør 2020 er: