Om Ferd Impact Investing

Ferd Impact Investing skal investere i tidlig fase selskaper – gjennom fond og andre former for komplementære og ressurseffektive partnerskap - som har potensiale til å både levere en positiv effekt på FNs bærekraftsmål, samt en fornuftig risikojustert avkastning. Vi konsentrerer oss om tre sektorer der Ferd har en solid posisjon og kompetanse: Fornybar energi, akvakultur og eiendomsteknologi.

Abonner på publikasjoner

Hvis du ønsker å motta Ferdmagasinet og / eller årlige og halvårlige rapporter når de er tilgjengelige, kan du fylle ut skjemaet under

Avslutte abonnement

Hvis du ønsker å avbestille abonnementet, kan sende e-post til post@ferd.no
Alle opplysninger vil bli behandlet konfidensielt. For ytterligere informasjon, vennligst se Ferds retningslinjer for personvern.