Skaper arbeid for tidligere flyktninger

Mestringsguiden jobber for å bedre integreringen av flyktninger som har kommet til Norge. Selskapet driver restaurant- og cateringvirksomhet hvor de sysselsetter tidligere flyktninger. Gjennom hardt arbeid og sterke mattradisjoner finner mange av de ansatte for første gang fotfeste i arbeidslivet i sitt nye land.

Matbod, café og catering

Selskapet driver matboden Aleppo Bahebek på Vippa i Oslo og restauranten Injera Palace og caféen Frodig på Grønland. Gjennom dette arbeidet sysselsetter selskapet over 20 tidligere flyktninger fra Syria og Eritrea. Selskapet driver også Inshalla Catering som leverer mat fra serveringsstedene til hverdag, jobb eller fest. Selskapet gir mennesker med flyktningbakgrunn en mulighet til å bygge selvstendige liv i Norge.

Mestringsguiden ønsker å utvide og starte flere steder, blant annet ved å gi medarbeidere som ønsker det muligheten til å starte selv. Målet er å bli Norges første sosiale restaurantgruppe.

Resultater 2019:

  • 22 ansatte i målgruppen
  • 21/22 mottar ikke stønad fra NAV bortsett fra de som fortsatt er på intro-programmet + de som har lønnstilskudd
  • 3 har sluttet i Mestringsguiden for å begynne i ny jobb eller på skole
  • 2 har sluttet av «feil» årsaker
  • 2 har kjøpt egen bolig

Om selskapet

Etablert: 2016
Antall årsverk: 14,4
Gründer: Ragnhild Slettner
Organisasjonsform: Ideelt aksjeselskap