Målrettet opplæring

45 % av flerspråklige elever fullfører ikke yrkesfaglig videregående skole, og fullføringsgraden er lavere for denne gruppen enn for den øvrige befolkningen. Det er derfor et stort behov for en mer tilpasset opplæring som hjelper flerspråklige å lære norske ord knyttet til sitt yrkesfag.

KLAR-serien er en ny og innovativ måte å drive slik opplæring på. Gjennom en app, ressursbank, praksisordbok og språkboks bygges en bro mellom brukerens ordforråd på eget morsmål og tilsvarende fagord og uttrykk på norsk. KLAR-serien gir brukerne god innsikt i hvilket fagspråk som kreves i yrket, er et effektivt verktøy i språklæringen og skaper en mulighet for å kvalitetssikre opplæringen av de ordene og begrepene man må kunne.

Lærergründere

Gründerne bak selskapet er to lektorer på videregående skole som selv jobbet som språklærer på yrkesfag. De fikk ideen til KLAR da de så hvordan flerspråklige, og også andre elever med svake norskkunnskaper, slet med å lære seg fagspråket. Den pedagogiske innfallsvinkelen, og gründernes dybdekunnskap om innlæring av fagspråk, er et av selskapets sterkeste konkurransefortrinn. I piloteringen av verktøyet fant de også at elever som har norsk som morsmål kan ha god nytte av verktøyet, og selger nå lisenser til hele klasser og skoler, og ikke kun enkeltelever. KLAR-serien er utviklet i samarbeid med Cappelen Damm forlag og KLAR app er utviklet med støtte fra Utdanningsdirektoratet.

Rask vekst

I dag selges KLAR-serien til skoler, fylkeskommuner og opplæringskontor. Hittil har de solgt nærmere 2000 bøker og over 3700 flerspråklige har tilgang til KLAR app.

Selskapet har også blitt kontaktet av flere NAV-kontorer som ønsker å bli bedre kjent med produktene. I tillegg utforsker KLAR Kompetanse samarbeid med blant annet oljeindustrien og renholdsbransjen for å lage en pilot av appen som kan benyttes i bedriftsmarkedet, bl.a. innenfor opplæring innenfor HMS.

Impact-linket finansiering

KLAR Kompetanse var med i vårt akseleratorprogram Impact Startup høsten 2022, og vi investerte i selskapet våren 2023. Gründernes lærings- og gjennomføringsevne imponerte oss, og selskapet treffer svært godt på våre sine satsingsområder med både å redusere frafall og øke arbeidsinkludering. Det at de har et målrettet nisjeprodukt var utløsende for at vi ønsket å samarbeide nærmere med selskapet. Vi ser interesse fra både bedriftsmarkedet og andre land, samt mulige synergier inn mot eksisterende portefølje.

Selskapet er veldig tidlig fase og har en tydelig impact-profil. Vi har derfor valgt å investere med det vi kaller impact-linket variant av SAFE (Simple Agreement for Future Equity). Dette er tilsvarende som vi har gjort i andre tidlig fase selskaper, som Lifetools. Les mer om dette instrumentet her.

Sosiale resultater 2023

25 000

Antall elever som har hatt tilgang til KLAR App

3 750

Antall flerspråklige elever som har hatt tilgang til KLAR App

Andel flerspråklige elever som opplever at KLAR app gir økt mestring av fagspråk
71%
Andel flerspråklige elever som opplever at KLAR app gir økt motivasjon i læring av fagspråk
68%

Informasjon om resultatene

Antall elever som har hatt tilgang til KLAR App: Tallet er basert på antall skoler som har kjøpt lisens til KLAR App og antall elever som går på yrkesfag på disse skolene.

Antall flerspråklige elever som har hatt tilgang til KLAR App: Dette tallet er estimert på bakgrunn av at det gjennomsnittlig er 15% flerspråklige elever på yrkesfag i Norge.

Andelen som opplever at KLAR App til økt mestring og økt motivasjon:  Tallene er basert på en spørreundersøkelse på 10 skoler, hvor et utvalg på 90 elever på yrkesfag VG1 og VG2 brukte KLAR app i en periode på 4 måneder. 

Om selskapet

Etablert: 2019
Gründere: Hilde Vikse og Rhonda Helen Nes Lothe
Organisasjonsform: Aksjeselskap