Lifetools

Lifetools. Fotograf: Simen Falck

Retten til et verdig liv

Over 6000 nordmenn har store kommunikasjonsutfordringer som for eksempel manglende verbalt språk. Mange av dem har ingen eller liten forutsetning for å lære å bruke etablerte kommunikasjonsløsninger. 

Disse utfordringene er store og livshemmende for de det gjelder – og alle har rett til å forstå og bli forstått. Det handler om verdighet og medmenneskelighet, retten til å kunne være en del av et fellesskap og ta egne valg. 

Lifetools har derfor utviklet det digitale kommunikasjonsverktøyet KnowMe som hjelper denne gruppen å forstå og bli sett og forstått. Løsningen gir tydelige positive livsendringer i form av for eksempel økt deltagelse, utfoldelse og inkludering i et felleskap. Styring av jeg-et og økt selvtillit, selvfølelse og positiv identitetsdannelse er andre positive effekter. I tillegg observeres økt trygghet og økt livskvalitet for foreldre, søsken og andre omsorgspersoner fordi de vet at barna kan forstå og bli forstått når de er i barnehage, skole eller avlastningshjem.

Filming, tolking og digital tilgjengeliggjøring

Kjernen i KnowMe er filming og tolkning av non-verbal kommunikasjon som kroppsspråk, ansiktsuttrykk og lyder satt i en sammenheng. Alle har sin form for kommunikasjon og ved å filme, tolke og tilgjengeliggjøre den non-verbale kommunikasjonen digitalt, får man muligheten til å kommunisere med personen. Målgruppen for KnowMe har ofte sammensatte behov og et stort hjelpebehov gjennom hele livet. Derfor er ofte også et stort antall hjelpepersoner involvert. Gjennom KnowMe får de mulighet til å ivareta personens behov på en betydelig mer medmenneskelig og verdig måte.

Kombinerer teknologi og veiledning

Ved overgangen til nye livsarenaer som for eksempel fra barnehage til skole får barnet nye hjelpepersoner. KnowME sikrer at viktig informasjon ikke går tapt ved slike overganger. Samtidig er ikke teknologien nok i seg selv for å sikre et godt språkmiljø rundt barnet. Derfor omtaler Lifetools utviklingen av KnowMe som et kommunikasjonsprosjekt der de kombinerer teknologi med grundig opplæring og god pedagogisk veiledning for å tilrettelegge for et optimalt språkmiljø rundt personen gjennom hele livet.  

Om selskapet

Etablert: 2017
Antall årsverk: 2 stk. 100%, 2 stk. 50% og en prosjektansatt
Gründer: Morten Hope
Organisasjonsform: AS