To samfunnsutfordringer – én løsning

Mange ungdommer har lyst til å jobbe, men kan ha vanskeligheter med å finne arbeid i et tøft arbeidsmarked. På den andre siden savner mange eldre mer akti- vitet, fellesskap og meningsfylte dager i helgene når det er færre aktiviteter på sykehjem og omsorgsboliger.

Generasjon M hjelper ungdommer inn i arbeidslivet samtidig som de bidrar til å redusere ensomhet og inaktivitet blant eldre. Dette gjør de ved å ansette ungdom i aldersgruppen 14-20 år som M-venner. M-vennene gjennomfører aktiviteter for eldre, individuelt og i grupper, på sykehjem og i omsorgsboliger.

Mening, mestring og moro

Selskapet jobber ut fra verdiene mening, mestring og moro. Gjennom besøkene blir ungdommene og de eldre kjent med hverandre og deler kunnskap, interesser og erfaringer. Aktiviteter som meningsfulle samtaler, gåturer, bålpanne, quiz på smart-TV, sykkeltur med rickshaw, sang og musikk står på aktivitetsmenyen når unge og eldre møtes. Det er de samme ungdommene som kommer på besøk hver uke. Det gir grobunn for nære relasjoner og bånd mellom de ulike generasjonene. Generasjon M samarbeidet også med Møller Eiendom om et innovativt bofellesskap på PiiR Harbitz Torg – Skøyen. Der bodde fire studenter som bidro med ukentlige sosiale aktiviteter sammen med sine godt voksne naboer. Studentene jobbet 30 timer hver i måneden og fikk utbetalt lønn tilsvarende leiekostnadene.

Banebrytende forretningsmodell

Generasjon M har de siste årene gjort noen viktige endringer i forretningsmodellen sin. For å kunne tilby de beste tjenestene og dokumentere sin sosiale verdiskaping, har det vært viktig å få på plass forutsigbare og langsiktige kontrakter med kommuner og sykehjem. De har derfor utviklet en ny type avtale med tre aktører; Generasjon M som leverandør, en privat finansiell partner som dekker deler av kostnadene til kommunen i en treårs-periode, og en kommune som tester ut tjenestene og forplikter seg til å videreføre avtalen dersom de sosiale målene nås. Denne innovative avtalen reduserer den økonomiske risikoen for kommunene og gir Generasjon M muligheten til å dokumentere sin sosiale verdiskapning.

Stort potensial

Vi har samarbeidet med Generasjon M helt siden 2016 og støttet selskapet med tilskudd under ulike avtaler. Dagens avtale løper til slutten av 2023, og baserer seg fortsatt på tilskudd og tydelige felles målsetninger knyttet til impact og økonomiske nøkkeltall. Generasjon M har det offentlige som sin primærkunde, og vi er imponert over hvordan selskapet har klart å gå fra å gjøre enkeltsalg til ett og ett sykehjem, til nå å få fått på plass en forretningsmodell med effektkontrakter og gode samarbeid med stiftelser, som gjør at de har fått hele kommuner på kundesiden. Vi tror at dette vil gjøre at Generasjon M vil få en bærekraftig økonomi og vi ser et stort skaleringspotensial for løsningen.

Om selskapet

Etablert: 2011 som ungdomsbedrift, og som ideelt aksjeselskap i 2013
Gründer: Christina Væting Nergård og Anne Stine Hole
Organisasjonsform: Ideelt aksjeselskap

 

Sosiale resultater

112

"M-venner" i 2020

170

"M-venner" i 2021

Antall generasjonsmøter

De eldre sier

2020
2021
at de har det moro når M-vennene er på besøk
96%
94%
at det er meningsfullt at ungdommene kommer på besøk
96%
86%

De unge sier

2020
2021
etter at jeg begynte som M-venn har jeg blitt mer trygg på meg selv
89%
88%
etter at jeg begynte som M-venn har hverdagen min blitt mer meningsfull
91%
92%