Foto: Generasjon M

To samfunnsutfordringer – én løsning

Mange ungdommer har lyst til å jobbe, men kan ha vanskeligheter med å finne arbeid i et tøft arbeidsmarked. På den andre siden savner mange eldre mer akti- vitet, fellesskap og meningsfylte dager i helgene når det er færre aktiviteter på sykehjem og omsorgsboliger.

Generasjon M hjelper ungdommer inn i arbeidslivet samtidig som de bidrar til å redusere ensomhet og inaktivitet blant eldre. Dette gjør de ved å ansette ungdom i aldersgruppen 14-20 år som M-venner. M-vennene gjennomfører aktiviteter for eldre, individuelt og i grupper, på sykehjem og i omsorgsboliger.

Mening, mestring og moro

Selskapet jobber ut fra verdiene mening, mestring og moro. Gjennom besøkene blir ungdommene og de eldre kjent med hverandre og deler kunnskap, interesser og erfaringer. Aktiviteter som meningsfulle samtaler, gåturer, bålpanne, quiz på smart-TV, sykkeltur med rickshaw, sang og musikk står på aktivitetsmenyen når unge og eldre møtes. Det er de samme ungdommene som kommer på besøk hver uke. Det gir grobunn for nære relasjoner og bånd mellom de ulike generasjonene. Generasjon M samarbeider også med Møller Eiendom om et innovativt bofelles- skap på PiiR Harbitz Torg – Skøyen. På PiiR bor fire studenter som bidrar med ukentlige sosiale aktiviteter sammen med sine godt voksne naboer. Studentene jobber 30 timer hver i måneden og får utbetalt lønn tilsvarende leiekostnadene.

Banebrytende forretningsmodell

Generasjon M har over de siste par årene lagt om forretningsmodellen. For å kunne både levere en god tjeneste med høy kvalitet og dokumentere den sosiale verdi- skapingen, har det blitt viktig for selskapet å ha forutsigbarhet og langsiktighet i kontraktene med kundene. Gjennom et avtaleverk med tre parter; offentlig, privat og sosial entreprenør, leverer nå selskapet en trappetrinnsmodell med støtte fra privat partner over tre år. Dette minimerer økonomisk risiko hos kommunen, gir Generasjon M tid til å dokumentere den sosiale verdiskapingen, og den private aktøren får bidra til sosial innovasjon i offentlig sektor.

Om selskapet

Etablert: 2011 som ungdomsbedrift, og som ideelt aksjeselskap i 2013
Antall årsverk: 2,6
Gründer: Christina Væting Nergård og Anne Stine Hole
Organisasjonsform: Ideelt aksjeselskap
Resultater: Last ned PDF