Foto: Generasjon M

To samfunnsutfordringer – én løsning

Mange ungdommer har lyst til å jobbe, men kan ha vanskeligheter med å finne arbeid i et tøft arbeidsmarked. På den andre siden savner mange eldre mer aktivitet, fellesskap og meningsfylte dager i helgene når aktivitetstilbud på sykehjem og omsorgsboliger er mindre.

Generasjon M hjelper ungdommer inn i arbeidslivet, samtidig som de bidrar til å redusere ensomhet og inaktivitet blant eldre. Dette gjør de ved å ansette ungdom i aldersgruppen 14-20 år som M-venner. M-vennene gjennomfører aktiviteter for eldre, individuelt og i grupper, på sykehjem og i omsorgsboliger. 100 ungdommer jobber i dag for Generasjon M.

Mening, mestring og moro

Selskapet jobber ut fra verdiene mening, mestring og moro. Gjennom besøkene blir ungdommene og de eldre kjent med hverandre og deler kunnskap, interesser og erfaringer. Ungdommene fungere både som brettspillvenn, samtalepartner og turvenn. I tillegg får de eldre ta del i nye og mer teknologiske aktiviteter med VR-briller, iPader og spillkonsoller.

Generasjon M er også i et samarbeid med Møller Eiendom om et innovativt bofellesskap på PiiR Harbitz Torg – Skøyen. På PiiR skal fire studenter bo og bidra med ukentlige sosiale aktiviteter sammen med sine godt voksne naboer. Studentene vil jobbe 30 timer hver i måneden og få utbetalt lønn tilsvarende leiekostnadene.

Generasjon M ble kåret til Årets Sosiale Entreprenør 2016.

Sosiale resultater 2019

Tall i parentes er for 2018.

  • Antall M-venner og besøksledere: 144 (108)
  • Antall beboermøter på sykehjem: 17094 (15200)
  • Antall arbeidstimer på sykehjemmene utført av M-venner og besøksledere: 7149 (6 179)
  • Antall sykehjem besøkt: 29 (23)

Om selskapet

Etablert: 2011 som ungdomsbedrift, og som ideelt aksjeselskap i 2013
Antall årsverk: 2,6
Gründer: Christina Væting Nergård og Anne Stine Hole
Organisasjonsform: Ideelt aksjeselskap