Sara Wallén

DRIVKRAFT: Sara Wallén, Mindmores gründer og daglige leder, startet flere selskaper før hun utdannet seg til psykolog – og så fortsatte gründerkarrièren med å etablere Mindmore.

Forfatter: Ferd, ved Hans Gudmund Tvedt
Fotograf: Axel Söderlund/Mindmore

Hvor bra fungerer hjernen din? Hvordan endres de kognitive funksjonene over tid – av depresjon, stress, ADHD, utmattelsessyndrom, demens … Kan det være aktuelt med behandling? Og virker behandlingen du eventuelt får hos legen eller psykologen slik den skal? Og aller viktigst: Kan sykdom oppdages så tidlig at behandling kan startes mens du fortsatt kan bli frisk med ubehag og kostnader som er til å leve med for både deg og samfunnet?

Avgjørende spørsmål – men underlig nok, når man oppsøker legen fordi noe ikke fungerer som det skal mentalt, så er hjernefunksjonene ofte det eneste som ikke blir testet. I hvert fall var det slik frem til den svenske sosiale entreprenøren Mindmore i 2020 for alvor lanserte sitt nyskapende digitale testverktøy. Etter dette har selskapet opplevd en oppsiktsvekkende vekst og anerkjennelse i svensk helsevesen, som allerede har tatt Mindmore inn i sine nasjonale retningslinjer for testing ved kognitiv svikt. Selskapet er også blitt en del av Ferd Sosiale Entreprenørers portefølje.

Evidensbaserte tester

– Det unike ved Mindmores testverktøy er at vi har kombinert 23 anerkjente og evidensbaserte tester av kognitiv funksjon i én digital applikasjon. Dette er tester som har lang fartstid i helseinstitusjoner verden over i manuell form, og som hver for seg kan gi svar på ulike sider av testpersonens kognitive funksjon. Vi har satt sammen de relevante delene av forskjellige tester i det vi kaller testbatterier, slik at vi kan måle nettopp de kognitive funksjonene som påvirkes ved en spesifikk tilstand. Det mest krevende og komplekse vi har gjort, er forskningsinnsatsen som ligger bak denne applikasjonen, forteller Sara Wallén, Mindmores gründer, drivkraft og daglige leder.

Mindmore måler viktige kognitive funksjoner som for eksempel hukommelse, kortidsminne, ordforståelse, konsentrasjon, reaksjonstid, mentalt tempo og evnen til problemløsning.

– Dette er funksjoner som ofte påvirkes av helsetilstanden, men som sjelden blir testet fordi tradisjonelle metoder er svært tidkrevende. Mindmore gjør kognitiv testing enkelt tilgjengelig, og er svært enkel for helsevesenet å administrrere, forklarer Wallén.

Kan gjennomføres hjemmefra

En Mindmore-test kan gjennomføres i et pasientmottak, men like gjerne ved at den som vil ha testen utført sender pasienten en lenke som åpner Mindmore på et nettbrett eller en datamaskin. Pasienten instrueres og ledes gjennom testen helt automatisk – de aller fleste vil kunne gjennomføre testen på egenhånd uten at det er helsepersonell til stede.

– Og resultatrapporten genereres automatisk, og blir umiddelbart tilgjengelig for den som har bestilt testen. Den er basert helt og holdent på pasientens svar og objektive kriterier, slik at vurderinger og personlige oppfatninger hos testlederen ikke spiller inn. Dette gjør at tester fra ulike tidspunkter og for forskjellige testpersoner blir direkte sammenlignbare, og at for eksempel vurderinger av arbeidsevne bygger på et sikkert grunnlag, forteller Sara Wallén.

20 prosent vekst i måneden

Etter lanseringen har Mindmore hatt et meget sterkt gjennomslag, og har i dag mer enn 500 brukere og over 20 000 gjennomførte tester i svensk primær-, spesialist- og bedriftshelsetjeneste. Applikasjonen har også vist seg som et effektivt verktøy innenfor forskning, og benyttes allerede i en serie forskningsprosjekter.

– I gjennomsnitt har vi hatt 20 prosent omsetningsøkning i måneden. Så her går det fort, sier Wallén.

Med slike veksttall er det lett å se for seg at Mindmore kunne blitt enn suksesshistorie også som et rent kommersielt selskap. Men det er ikke bare dette gründeren interessert i.

– Vårt primære mål er å skape endring i verden. Drivkraften er å bidra til at leger, psykologer og annet helsepersonell kan gjøre en bedre og mer effektiv jobb med å hjelpe pasientene, basert på mer solid kunnskap om kognitiv tilstand og utvikling enn det som tidligere har vært tilgjengelig, sier hun.

Kommersielle virkemidler

Wallén understreker at posisjonen som sosial entreprenør og impact-virksomhet gir Mindmore tilgang, partnerskap og tyngde innenfor forskningsmiljøene på et nivå som bedriften aldri ville oppnådd om fortjeneste var eneste mål.

– Samtidig er det slik at det innenfor akademia finnes utrolig mye kunnskap og godt verktøy som ikke kommer til nytte for pasientene. Derfor har Mindmore valgt å benytte kommersielle modeller og virkemidler for å ta denne kunnskapen i bruk. Uten å gjøre dette ville vi ikke klart å få det gjennomslaget som allerede gir en betydelig positiv endring i hverdagen for både helsepersonell og pasienter, sier Wallén, som i tillegg til tidligere å ha stått bak flere oppstartsbedrifter også er utdannet psykolog med førstehåndserfaring fra psykologisk forskning.

Internasjonale planer

Men selv om veksten i kundeantall og omsetning er bemerkelsesverdig rask, kan Wallén fortelle at virksomheten fortsatt ikke går i pluss – og at det som etter hvert måtte bli til overs skal brukes til videre ekspansjon – i første omgang i Sverige, Storbritannia og Norden, og siden videre ut i verden.

– Derfor er jeg glad for å ha fått Ferd Sosiale Entreprenører som partner. Jeg har tidligere sagt nei takk til gode tilbud fra flere impact-investorer fordi de ikke har delt våre overordnede mål.

Vi har riktignok flere aksjonærer, men jeg sitter selv som majoritetseier – og er tydelig på at alle som vil investere må være innforstått med hvor Mindmore skal, og hvordan vi skal komme dit. Og her ser jeg Ferd som en god partner, sier Sara Wallén.

Deler visjonen

– Vi begynte en dialog i 2020, og vi så jo fort at Mindmore er et usedvanlig spennende selskap med kjempepotensial – både når det gjelder økonomisk bærekraft, evne til å skape viktige forbedringer i helse- og omsorgssektoren, og til å ekspandere internasjonalt. Særlig det siste momentet var viktige for at vi engasjerte oss, for vi deler Mindmores visjon om at kognitiv testing må komme mange til gode, sier Mari Huuhka Killingmo, senior forretningsutvikler i Ferd Sosiale Entreprenører.

FERD PÅ LAGET: Vi har sterk tro på Mindmores potensial for å skape endring i verden også ut over Sveriges grenser. Dette vil vi både støtte og være med på, sier Mari Huuhka Killingmo. Foto Herman Dreyer

Hun forteller at Ferd først engasjerte seg i selskapet for litt over ett år siden, og nå øker investeringen ytterligere i form av et konvertibelt lån – det vil si et lån som på et senere tidspunkt kan omgjøres til aksjekapital.

– Dette er forøvrig vår første direkteinvestering i et svensk selskap, og skiller seg også ut ved at det allerede er flere andre impact-investorer inne på eiersiden, sier Killingmo, som er imponert over hva Mindmore allerede har oppnådd av rask vekst og høy anerkjennelse blant potensielle kundegrupper i Sverige.

– De har også et team med svært høy kompetanse innen programvareutvikling, psykologi, medisinsk forskning og andre relevante fagområder.

Vi har sterk tro på Mindmores potensial for å skape endring i verden, også ut over Sveriges grenser. Dette vil vi både støtte og være med på, sier Mari Huuhka Killingmo.

Mindmore AB

  • Svensk sosial entreprenør med unik egenutviklet IT-løsning for kognitiv testing
  • Etablert i 2017, full satsing i markedet fra 2020
  • 15 medarbeidere, 13 årsverk
  • Hovedkontor i Stockholm
  • mindmore.com