Arbeider i avløpskum

Forfatter: Ferd, ved Hans Gudmund Tvedt.
Fagløsninger: Norkart har blant annet programvare som knytter sammen aktører innenfor vann og avløp. Resultatet er smartere og mer effektiv virksomhet i kommuner over hele Norge.
Foto: Norkart.

Det var i midten av mars at eierne av Norkart og Ferd Capital kunne undertegne avtalen om overtagelse av samtlige aksjer i selskapet. Dermed blir en markedsleder innen kommunalteknikk, kart- og eiendomsinformasjon et Ferd-selskap, og et viktig tilskudd til satsningen på avansert og fremtidsrettet teknologi.

– Norkarts digitale løsninger og unike dataplattform muliggjør bedre og mer effektive innbyggertjenester i over 330 kommuner og sikrer virksomhetskritisk informasjon til offentlig sektor og næringslivet. Og vi er både ydmyke og stolte over at det er Ferd som ble valgt til å være med på å videreutvikle selskapet, sier Krisztina Horvath, Investment Professional i Ferd Capital.

Fulgt med i flere år

Hun forteller at Ferd Capital har fulgt med på Norkart i flere år, og har brukt betydelige ressurser på å forstå markedet, selskapets posisjon og potensial.

– Og vi er imponert over kompetansen, produktene og kunderelasjonene selskapet har bygget opp, og ikke minst menneskene og selskapets bedriftskultur, sier hun.

– Norkart er et selskap som bidrar til å skape et smartere, bedre og mer effektivt samfunn gjennom digitalisering og økt bruk av data. Dermed passer det godt inn i Ferds visjon om å skape varige verdier og å sette tydelige spor, og også i strategien for å forsterke Ferds satsing på teknologi, supplerer kollega Gustav Martinsen.

Pioner

Martinsen forteller at Norkart startet som en pioner innen digital kartproduksjon i 1961. Siden har selskapet bygget opp unik kompetanse innen kart og kommunalteknikk, og en betydelig database av kart- og eiendomsinformasjon som dagens produkter og tjenester bygger på.

– Norkart har i dag Norges mest komplette datavarehus for geografisk informasjon. Gjennom digitalisering av kommunene og arbeidsprosesser mellom privat og kommunal sektor bidrar selskapet til bedre kommunale tjenester og riktigere bruk av fellesskapets ressurser, og samtidig til betydelig verdiskaping gjennom å levere gode beslutningsgrunnlag for et vidt spekter av næringslivskunder, først og fremst eiendoms- og byggebransjen, men også for forsikringsselskaper som skal foreta risikovurderinger, sier han.

Mann med laptop på byggeplass

Byggmester på nett: Norkarts digitale løsninger bidrar til å gjøre bygningsbransjen smartere og mer effektiv. Foto: Norkart.

Vekst og konsolidering

Krisztina Horvath understreker at dette er markeder i sterk vekst, drevet av digitalisering og økt bruk av data, og at flere av Norkarts konkurrenter har konsolidert virksomhetene den siste tiden.

– Derfor tok familien Algerøy som største eier initiativ til eierskifte i fjor høst. Målet var å sette Norkart i stand til å føre an i konsolideringen, og å styrke selskapets markedsposisjon ytterligere, sier hun – og legger til at det var stor interesse for å komme inn på eiersiden blant både norske og utenlandske aktører.

– Og Ferd vant frem i hard konkurranse etter en spennende prosess med en skikkelig maratoninnspurt, sier Sven Henrik Andresen, også han Investment Professional og medlem av teamet som har stått for kjøpet, der også Are Dragesund og Rikke Reinemo inngikk, begge Investment Professionals og Co-Heads i Ferd Capital.

Finansielle muskler

Andresen legger til at Ferd nå ser frem til å investere videre i mennesker, teknologi og utvikling av innovative løsninger:

– Ferd vil bidra med sine finansielle muskler og forretningsmessige kompetanse til å styrke Norkart i arbeidet med å finne nye vekstavenyer, både organisk og gjennom oppkjøp der muligheten byr seg, sier han.

Norkart har 190 ansatte, og omsatte i 2020 for 338 millioner kroner etter en omsetningsvekst på nærmere 13 prosent i gjennomsnitt de siste fem årene. I samme periode er det underliggende resultatet doblet. Selskapet har kontorer i Sandvika, Lillehammer, Bergen, Trondheim og Kristiansand.