Ferd Impact Investing, som har solgt seg ut av det tyske vindkraftselskapet Nextwind med god avkastning og fantastisk miljøeffekt – og har gjort en ny investering i Metizoft, en ledende aktør innenfor software for grønnere skipsfart. Les også om Unicus, som har fusjonert med tyske Auticon. Sammen er de verdens største IT-selskap med de fleste medarbeiderne på autismespekteret.

Les hele magasinet her