Fire arkitektkontorer har levert forslag til hvordan Ferd Eiendom kan utvikle den nyinnkjøpte tomten på Høyda i Moss til et attraktivt boligområde. Og et nytt og smartere journalsystem fra Fürst skal gjøre legenes hverdag enklere og pasientenes trygghet bedre. Dette er to av sakene i årets vinternummer av Ferdmagasinet.

– Vi ville ha et bredt utvalg av ideer og forslag for bruken av tomten på Høyda i Moss, forteller Knut Tolo, utviklingsdirektør i Ferd Eiendom til magasinet. Der blir også forslagene fra de fire arkitektkontorene som deltok i parallelloppdragene presentert. En annen artikkel omhandler laboratorieselskapet Fürsts storsatsing på journalsystemet WebMed, et system som gir leger et sikrere og mer effektivt arbeidsverktøy. En tredje artikkel dreier seg om en byggebransje i rask forandring: Nye krefter i Mestergruppens ledelse er intervjuet om omstilling og innovasjon hos Norges største aktør innenfor boligbygg og byggevarer.

Fredsprosjekt og bærekraft
I en tid preget av Brexit og ny diskusjon om EØS-avtalen minner Johan H. Andresen i sin lederartikkel om at EU ble til primært som et fredsprosjekt – et som lyktes, og som også er viktig for Norge. Magasinet skriver videre om nye navn på Ferd’s List, som hedrer ungdomsentreprenører som har utmerket seg spesielt senere i livet, og om Brav-konsernet, tidligere Swix Sport, som er opptatt av bærekraft: Mer miljøvennlig skismøring er på programmet hos Swix, mens Helsport og Lundhags satser på̊ reparasjoner og gjenbruk.

Mikrofinans, grønn mobilitet, sosiale entreprenører
NMI – Nordic Microfinance Initiative har gjennom sine ti år hatt suksess med mikrofinans i utviklingsland. Administrerende direktør Arthur Sletteberg er intervjuet blant annet om hvorfor det er viktig å få inn flere investorer fra Norden utenom Norge, mens Ferds Christian Halvorsen ser NMI fra et investorsynspunkt, og forteller om en reise til India, der eksisterende og prospektive investorer fikk selvsyn for at NMIs virksomhet gjør en forskjell.

Grønn mobilitet og en ny teknologibedrift som vil inn i Asker Tek er også temaer i Ferdmagasinet – som selvsagt vier plass til Ferd Sosiale Entreprenører: SosEntFesten feirer dem som går nye veier for å skape et rausere og mer inkluderende samfunn, Assistert Selvhjelp er kåret til Årets Sosiale Entreprenør og Motitech internasjonaliserer satsningen på teknologi som øker aktivitet og trivsel blant eldre på sykehjem og i dagsentre.

God lesning!

Les Ferdmagasinet her.