Magasinet rapporterer fra begivenheten der Marienlyst-avgjørelsen ble offentliggjort, mens Johan H. Andresen i lederen reflekterer over muligheter og fremtidsutsikter for det store byutviklingsprosjektet som skal realiseres. Ellers forteller vårutgaven om en annen betydelig investering: Like før jul gikk Ferd Capital inn som hovedeier i Sarpsborg-bedriften Simployer (tidl. Infotjenester) – ledende aktør i Norden innenfor HR-kompetanse og teknologibaserte HR-systemer. Ferdmagasinet presenterer det suksessrike gründerselskapet, historien bak, og tjenestene det tilbyr. I en annen artikkel kan man møte den nye sjefen for Brav. Han har nå ansvaret for Swix, Ulvang og øvrige merkevarer, og for hvordan disse skal svare på endringene i folks verdier og raskt økende opptatthet av bærekraft.

Bærekraft er forøvrig tema i flere artikler: Elopaks Chief Marketing Officer har gjennom sitt første år i selskapet registrert at produktene er meget godt  posisjonert for nye og strengere krav til bærekraft og mindre plastbruk, og har gjennomført en oppgradering av visuell profil og verbal kommunikasjon som gjenspeiler dette. Ferds nye Impact-mandat, som skal investere i tidligfase-selskaper med positiv innvirkning på̊ FNs bærekraftsmål, har valgt akseleratorprogrammet Antler som sin første investering. Samtidig trapper konsernet opp satsningen på at også øvrige investeringer skal bidra til bærekraftig vekst, og engasjerer seg derfor i Norsif, et uavhengig fagforum som jobber for at ansvarlig investeringsvirksomhet skal være normen for norsk finansbransje. Ferd Sosiale Entreprenører får bred dekning: Sammen med Impact StartUp Nordic ruller forretningsområdet ut det første nordiske akseleratorprogrammet med arbeidsinkludering som mål, mens Katinka Greve Leiner forteller om hvorfor norsk velferd må bli mer opptatt av å ta i bruk nye og mer effektive løsninger.

Magasinet oppsummerer i en egen artikkel Ferds gode økonomiske resultater for 2019, men ser dem i lys av hva som fortsatt er viktig etter at 2020 kom med pandemi, børskrakk, betydelige lavere oljepris og kollaps i kronekursen. Videre deler Johan H. Andressen sine erfaringer fra 21 års deltakelse i World Economic Forum. Aibels siste suksess med en storkontrakt for felt i Brasil blir behørig omtalt, det samme blir omreguleringen som åpner for at Ferd Eiendom kan bygge 140 nye boliger på Ensjø – og at Mediq, leverandør av medisinsk forbruksmateriell, er på plass i Brynsveiens flotteste nybygg.

God lesning!

Les Ferdmagasinet her.