OVERREKKELSE: Europarådets president Roberta Metsola med trofeet hun har fått overlevert av JA-Europes CEO Salvatore Nigro. Ytterst til høyre Matthew Caruana, CEO for JA Malta. Foto: JA Europa
Tekst: Ferd, ved Hans Gudmund Tvedt

– Jeg minnes tiden i JA – Junior Achievement Malta – som ikke mindre en av de beste erfaringene i livet. Organisasjonene innenfor JA Europa bygger bro mellom ungdom og den profesjonelle verden, en bro som er av avgjørende verdi. Det å delta både inspirerer og forbereder neste generasjon europeere på å lykkes i den globale økonomien, sa Roberta Metsola, da hun under et JA-arrangement i Valletta i mars fikk overrakt trofeet av Salvatore Nigro, CEO for JA Europe, paraplyorganisasjonen for europeiske ungdomsentreprenører.

Salvatore Nigro uttrykte på sin side stolthet over hva Roberta Metsola har oppnådd som JA-alumna, og at han er takknemlig over hennes fortsatte engasjement for Europas unge entreprenører.

– For Ferd og meg er det viktig å synliggjøre hvordan entreprenørskap innenfor JA Europa gir unge mennesker en unik mulighet til å utvikle bevissthet og kunnskap gjennom praktisk erfaring. Dette gir dem bedre forutsetninger for å treffe gode valg – til beste for både dem selv og samfunnet, kommenterer Ferds styreleder og hovedeier Johan H. Andresen. Det var han som i 2017 initierte Ferd’s List. Han er fortsatt drivkraften bak prosjektet, og sterkt personlig involvert, både i gjennomføring og finansiering.

Per nå rommer den eksklusive listen 44 navn – alle tidligere ungdomsentreprenører som har markert seg ved å skape jobbmuligheter, ved å bidra til å løse samfunnsmessige eller sosiale problemer, eller ved å gi noe tilbake til samfunnet på andre måter. Og til høsten 2023 tilføyes trolig nye navn.