– Asia har hatt en sterk utvikling de siste årene, med kraftig økonomisk oppgang og levestandardforbedring. Og i det lange bildet er utviklingen her svært interessant: I Kina og andre land som leder an i denne utviklingen er det fortsatt et betydelig inntektsgap i forhold til Vesten. Det tilsier et stort potensial som vi ønsker å utnytte, forteller Kristina Jacobsen, leder for forretningsområdet Ferd Ekstern Forvaltning, i et intervju med Ferdmagasinet.

Komplementære investeringer
Jacobsen understreker at et av forretningsområdets formål er å investere i markeder som er komplementære i forhold til Ferds direkte investeringer.

– Det vil si at vi investerer i geografiske regioner, aktiva og sektorer der markedsutviklingen er undergitt andre betingelser, og ventelig vil utvikle seg på en annen måte og i en annen takt. Dermed blir våre investeringer et diversifiserende element i Ferds totalportefølje, sier hun, og legger til at forretningsområdet har en aktiv tilnærming til markedet, selv om investeringene gjøres gjennom utvalgte eksterne forvaltere. Det er ikke aktuelt å satse på rene indeksfond, i og med at indekser ofte inneholder aksjer konsernet ikke ønsker å være investert i.

Utvidet team
Investment Manager Aleksander Wisem Sahnoun forteller at både Jacobsen og han selv har fulgt forvaltere av asiatiske hedgefond tett, og at dette har vært nyttig erfaring med overføringsverdi til aksjefond. De to har imidlertid mer enn nok å gjøre med forretningsområdets hedgefondporteføljer. For å få tilstrekkelig kapasitet og kompetanse til å utvide med aksjefond er teamet derfor styrket med en tredje medarbeider: 1. september i fjor begynte Richard Litsén som Investment Manager, med hovedansvaret for å kartlegge asiatiske aksjefond.

– I første omgang har vi bygget opp en systematikk og et rammeverk som kan overføres til andre regioner og sektorer, og som vi kan bruke i arbeidet med å finne frem til de riktige forvalterne i det asiatiske investeringsuniverset, som består av rundt 3500 fond. I april drar Aleksander og jeg for å besøke de mest interessante forvalterne. Av disse skal vi igjen velge ut et lite antall som kan være aktuelle for Ferd. Det blir fond med ulikt fokus, som vi setter sammen i en palett som utgjør våre beste anbefalinger, sier Litsén.

I løpet av april og mai skal så denne paletten presenteres for konsernsjef Morten Borge og investeringsdirektør Tom Erik Myrland.

– Global Equity er ikke ment som en uavhengig og diversifisert portefølje. Poenget er å utnytte muligheter som er gode, sett i forhold til Ferds totalportefølje. Vår oppgave er å beskrive hva denne kan bestå i gjennom paletten vi presenterer. Basert på videre diskusjon blir det så besluttet hvilke fond det er aktuelt å investere i. Det er i et slikt perspektiv intensjonene bak denne satsningen kan utnyttes fullt ut, sier Kristina Jacobsen.

Les hele saken i Ferdmagasinet