Målet med parallelloppdragene var å få konkrete, gjennomførbare og kreative forslag som kan danne grunnlaget for en detaljregulering for 800–900 nye boliger på den 55 mål store tomten.

– Det er viktig å få avdekket problemstillinger og temaer som bør følges opp i det videre arbeidet. Bidragene vil også bli brukt til å øke oppmerksomheten rundt planarbeidet, og som grunnlag for videre dialog med kommunen, politikere og naboskap, forteller Knut Tolo, utviklingsdirektør i Ferd Eiendom, i et intervju med Ferdmagasinet. Han legger til at boligene skal bli økonomisk konkurransedyktige, og samtidig så attraktive at de blir et opplagt valg dersom man vil bosette seg i Moss.

Mange vil til Moss
Og det regner Ferd med at mange vil gjøre i årene fremover. Østfold-byen har gode urbane kvaliteter, lett tilgang til sjøen og flotte naturområder, samtidig som nivået på boligpriser er gunstig sammenlignet med Oslo-området. Og ikke minst, den pågående utbyggingen av Intercity-triangelet vil redusere reisetiden med tog mellom Moss og Oslo S til rundt 30 minutter når strekningen står ferdig i 2024.

Parallelloppdrag skiller seg fra arkitektkonkurranser ved at alle deltakerne får betalt, mens oppdragsgiveren på sin side står fritt i å velge hvem som skal arbeide videre med prosjektet, og til å benytte elementer, løsninger og gode ideer fra alle deltakernes forslag. Siden parallelloppdrag ikke er en konkurranse er det ikke nedsatt en ordinær jury. I stedet skal en evalueringsgruppe følge prosessen og gjennomføre en samlet evaluering og oppsummering. Arkitektkontoret som har levert forslaget med størst potensial for videreutvikling får mulighet til engasjement i det videre arbeidet.

Arkitektur, bokvalitet og bærekraft
Kriteriene for evalueringen omfatter blant annet prosjektets arkitektoniske utforming, bokvalitet og miljømessige bærekraft, dessuten en rekke mer praktiske og tekniske egenskaper.

– Vi vektlegger særlig at totalinntrykket skal bli et attraktivt og salgbart boligmiljø med kvaliteter som skiller det fra andre prosjekter i området. Vi skal skape leiligheter med moderne planløsninger, med gode uterom og lysforhold, tilpasset målgruppene vi ønsker å tiltrekke oss. Det vil si voksne i god blanding med yngre kjøpere, både single, par og barnefamilier, sier Tolo, som mener at en fellesnevner vil være ønsket om en bolig med arkitektonisk kvalitet, urbant preg, og egenskaper som gjør det lett å leve miljøvennlig.

– Derfor vil vi legge stor vekt på høye miljøstandarder, effektiv energibruk og tilrettelegging for grønn mobilitet. Men vi er også opptatt av rasjonell produksjon, slik at vi kan holde prisene på et realistisk nivå, sier han.

Les hele saken og se mer om de fire arkitektkontorenes forslag i Ferdmagasinet