Vi har satt HR inn i et helhetlig perspektiv. Det betyr at vi gjør det enkelt for våre kunder i Norge og Sverige å ivareta tradisjonelle praktiske sider ved arbeidsgiverrollen, men også å forvalte bedriftens menneskelige ressurser strategisk, enten det gjelder optimal utnyttelse av kompetanse, digitalisering av arbeidsprosesser, livslang læring, personvern eller GDPR, forteller Thorfinn Hansen til Ferdmagasinet. Han er CEO for Simployer, tidligere Infotjenester, der Ferd gikk inn som hovedeier like før jul.

Operativ og strategisk HR-ledelse
Simployer HRM-system er et skybasert modulært system som støtter både operativ og strategisk HR.

Systemet gir kundene et intuitivt verktøy som kan vokse med bedriften, og som gjør det enkelt for ledelse, HR-medarbeidere og de ansatte selv å holde oversikt over alle operative og praktiske sider ved arbeidsforhold fra ansettelsesprosess til oppsigelse, med full tilgang til for eksempel arbeidsavtaler, medarbeidersamtaler og ferieønsker, supplerer Gard Rønning, Chief Commercial Officer og leder for HRM-siden av virksomheten. Han legger til at systemet også støtter de strategiske sidene ved forvaltningen av humankapital, slik at man med noen tastetrykk får oversikt over hva bedriften har av samlet kompetanse og hvordan den best kan disponeres og videreutvikles.

Kunnskapsbase for kundene
Simployer Insight er på sin side en moderne videreføring av selskapets omfattende rådgivnings- kurs- og opplæringsvirksomhet.

Gjennom vår digitale svar- og kunnskapstjeneste kan ledere og spesialister innen HR, lønn, regnskap, skatt og HMS få bakgrunn for å ta bedre beslutninger og styrke sin kompetanse, sier Christine Hassel Kristoffersen, fungerende Chief Commercial Officer for Simployers kunnskapsbase. Hun forteller at kundene har tilgang til individuell fagsupport på telefon og e-post, til digitalt verktøy, tusenvis av fagartikler og instruksjonsvideoer, og til webinarer om aktuelle temaer. I normale tider tilbys også konferanser og kurs for kunder som heller vil ha faglig oppdatering i en mer tradisjonell og personlig form.

Helhetlig opplevelse
De to forretningsområdene våre arbeider tett sammen, og stadig tettere. For kundene er det viktig at vi tilbyr en helhetlig opplevelse av praktiske og strategiske funksjoner og omfattende og oppdatert kunnskap, tilpasset lokale forhold og regelverk i Norge og Sverige, sier Kristian Kolstad, Chief Technical Officer Product & Tech. Han understreker at Simployers løsninger er integrasjonsvennlige, det vil si at det er enkelt å få dem til å arbeide sammen med kundens egne systemer for lønn, regnskap og opplæring.

Simployers unike sammensetning av tjenester er det ingen annen HR -leverandør i Skandinavia som kan matche, legger han til.

Les hele saken i Ferdmagasinet