Bilde tekst: Fra venstre: Martin Gedde-Dahl, Jon Tysdahl, Sheerin Yaseen, Leif Arne Grønlund og Asma Hafeez. Foto: Olav Heggø.

– Jeg drives av å lage gode løsninger som er viktige for oss alle, sier Jon Tysdahl i Fürst. I prosessen med e-resept fikk han et godt innblikk i legenes hverdag og hvordan de jobbet i journalsystemene sine.
– Jeg husker at jeg tenkte at det må være mulig å lage et bedre system enn det de hadde da, sier Jon.

Da han ble foreslått som prosjektleder for Fürsts nye journalsystem, var valget enkelt.  
– Fürst har årelang erfaring med laboratorieløsninger og er en aktør med tung helsefaglig kompetanse. I tillegg er de gode til å sette kundene først, sier Jon.
– Men vi er nok ikke like gode til å tenke posisjonering i markedet. Derfor var det bra å få Ferd inn på eiersiden.

Legenes behov i fokus
For å få brukererfaringer som grunnlag for løsningene, har Ole Andreas hatt en svært viktig rolle for utformingen av de medisinsk-faglige spesifikasjonene i systemet.
–  Det som har vært spesielt viktig for meg i arbeidet med WebMed, er at det skal være av høy kvalitet, gi oversiktlige pasientopplysninger, ha god oppfølgingsfunksjonalitet og bruke strukturerte data mest mulig, sier han.

Og alt tyder på at den lange erfaringen nå vil komme flere til gode. 
– Ole Andreas har en veldig sans for hva legene ønsker seg, og hvordan dette kan løses på en effektiv og faglig god måte. Når vi viser WebMed til leger, får vi bekreftet at her er det tenkt riktig om viktige oppgaver, sier Jon.

Grundig forarbeid
Ved hjelp av demorunder, testing og omfattende analyser, ble det tydelig hvor behovene var sterkest.
– Legene trengte å få oversikt og hjelp til å huske viktige ting vedrørende pasientene sine, sier Jon. Påminnelser om oppfølging var spesielt viktig å få på plass i WebMed.

Ole Andreas er overbevist om at påminnelsene i journalsystemet, også vil bedre sikkerheten til pasientene.
– Det er langt mindre sjanse for at noe går i glemmeboken nå.

Sikrer rutinene
I dag må legene huske oppfølgingsavtaler selv, i tillegg til å holde seg oppdatert på ny forskning. Dette for å kunne tilby behandling etter dagens standard. Om det skulle glippe, kan det i verste fall få fatale følger. Det er et stort ansvar å bære.
– WebMed gir beslutningsstøtte, hint og tips av medisinsk art, tilgang til sjekklister og maler, i tillegg til varslinger ved unormale eller spesielle hendelser. Dette er noe legene etterspør, sier Jon.

Tidslinjen i systemet viser blant annet avtaler og oppfølginger for dagen. Beskjedene av mer alvorlig art, er markert med rødt utropstegn.
– Hverdagen for legene forbedres når de til enhver tid har god oversikt over hvilke pasienter som skal håndteres og hva som skal håndteres med hver pasient, forteller Ole Andreas.

– Med WebMed ønsker vi å gi leger og pasienter den tryggheten de trenger på at noe ikke glipper, sier Jon om journalsystemet som rulles ut på nyåret.

Les hele saken i Ferdmagasinet